Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

OM058:00/2022 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien rikosten kiireellisen käsittelyn turvaamiseksi.

Basic information Completed

Project number OM058:00/2022

Case numbers VN/19800/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.7.2022 – 2.2.2023

Date of appointment 1.7.2022

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Law drafting

HE laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Parliamentary reply EV 192/2022

Esityksen tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä ja parantaa alle 18-vuotiaiden rikoksen uhrien asemaa rikosprosessissa.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personKatja Repo, Ministry of Justice

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Katja Repo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 085
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä ja parantaa lapsiuhrien asemaa rikosprosessissa.

Summary

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien rikosten kiireellisen käsittelyn turvaamiseksi.

Starting points

Lapsiin kohdistuneiden rikosten pitkiin käsittelyaikoihin on kiinnitetty viime vuosina huomiota eri tahojen toimesta. Asia on nostettu esiin muun muassa eri työryhmien raporteissa ja selvityksissä sekä Lapsiasiainvaltuutetun vuosikertomuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 2.9.2020 antamassaan ratkaisussa (EOAK/5625/2020) tuonut esiin lapsiin kohdistuvien rikosten prosessin pituuteen liittyviä ongelmia. Ratkaisussa eduskunnan oikeusasiamies on katsonut perustelluksi säätää esitutkinnan toimittamisesta kiireellisesti, kun asianomistaja on alle 18-vuotias ainakin henkeen, terveyteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvien rikosten kohdalla. Lisäksi ratkaisun mukaan joutuisuutta olisi perusteltua tarkastella koko rikosprosessin osalta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.