Kielipoliittinen ohjelma

OM071:00/2020 Development

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Project status

Basic information Completed

Project number OM071:00/2020

Case numbers VN/23453/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.3.2021 – 31.3.2022

Date of appointment 25.2.2021

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Revising the Strategy for the National Languages of Finland

Goals and results

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielten elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Ohjelmassa otetaan huomioon hallitusohjelmassa mainitut kielet (saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet). Lisäksi siinä voidaan käsitellä myös muita kieliä.

Tavoitteena on laatia strateginen ja ytimekäs, poliittinen ohjelma. Tärkeitä lähtökohtia ohjelman valmistelutyössä ovat kotoperäisten kielten elvyttäminen, niiden elinvoimaisuuden turvaaminen ja kielten siirtyminen seuraaville sukupolville myös tulevaisuudessa. Tärkeä kohderyhmä ovat lapset ja nuoret.
Ohjelman pääpaino on hallitusohjelmassa mainituissa saamen kielissä, romanikielessä, karjalan kielessä ja viittomakielissä. Lyhyemmin tarkastellaan myös muita kuin kotoperäisiä kieliä.

Valmisteluryhmän ehdotus kielipoliittiseksi ohjelmaksi hyväksytään vuoden 2022 alkupuolella.

Summary

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Kielipoliittinen ohjelma on osa hallitusohjelman kielipoliittisia uudistuksia, joihin kuuluvat myös uudistettu kansalliskielistrategia sekä kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävä hanke.

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Read more

Ensimmäinen kielipoliittinen ohjelma suojaa kotoperäisiä kieliämme

Ministry of Justice Press release 16.6.2022 15.01