Suomen kielen selvityshenkilö

OM073:00/2022 Development

Kansalliskielistrategia sisältää seuraavan toimenpiteen: Luodaan suomen kieltä koskevaa politiikkaa kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi nimittämällä selvityshenkilö kartoittamaan ja määrittelemään suomen kielen tilanne ja haasteet sekä kielipoliittiset tavoitteet.

Basic information In progress

Project number OM073:00/2022

Case numbers VN/28919/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.11.2022 – 23.8.2024

Date of appointment 9.11.2022

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Goals and results

Selvityshenkilö tuottaa raportin suomen kieltä koskevan politiikkatyön tueksi.

Summary

Kansalliskielistrategia sisältää seuraavan toimenpiteen: Luodaan suomen kieltä koskevaa politiikkaa kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi nimittämällä selvityshenkilö kartoittamaan ja määrittelemään suomen kielen tilanne ja haasteet sekä kielipoliittiset tavoitteet.

Starting points

Suomen kielen asema on muuttunut viime vuosikymmeninä ja kieliympäristön nopeat muutokset vaikuttavat suomen kielen käyttöön.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tämä luo valtiovallalle erityisen vastuun kantaa huolta kielen elinvoimaisuudesta. Suomen kielellä on edelleen vahva asema yhteiskunnassa ja kieleen ei kohistu radikaalia uhkaa. Suomen kielen asema on kuitenkin muuttunut viime vuosikymmeninä. Suomen kielen asema yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettävänä kielenä ei ole enää itsestään selvä ja kielen käyttöala on kaventunut muun muassa tieteessä ja elinkeinoelämässä sekä nopeasti kehittyvillä aloilla, kuten tietotekniikan alalla. Suomen kielen käyttöalan kaventuminen johtuu ennen kaikkea kansainvälistymisestä seuranneesta englannin kielen laajentuneesta käytöstä.

Kun aiemmin on ajateltu, että suomen kielen asema säilyy itsestään, on nyt tunnustettava se tosiasia, että kielen säilyminen yhteiskunnan kaikilla aloilla vaatii valtiovallalta tietoista kielipolitiikkaa ja suunnitelmallisia toimia, joilla vaikutetaan suomen kielen asemaan ja käyttöalaan yhteiskunnassa. Hanke on käynnistetty suomen kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Read more

Oikeusministeriö nimitti suomen kielen selvityshenkilön

Ministry of Justice Press release 9.11.2022 13.09