Kuluttajaluottoja koskevat jatkotoimet koronavirustilanteen johdosta

OM074:00/2020 Statute drafting

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Project status

Basic information Completed

Project number OM074:00/2020

Case numbers VN/23227/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 13.10.2020 –

Date of appointment 13.10.2020

Law drafting

HE laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 12.11.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 48/2020
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 212/2020

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun väliaikaista muuttamista siten, että muille kuin hyödykesidonnaisille luotoille asetettua 10 prosentin korkokattoa jatkettaisiin. Lisäksi jatkettaisiin luottojen suoramarkkinointikieltoa.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 554
[email protected]

Summary

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Starting points

Covid-19-epidemian vaikutukset ovat olleet merkittäviä, ja epidemiatilanne voi vieläkin vaikeuttaa kuluttajien taloudellista asemaa. On oletettavaa, että useat kuluttajat joutuvat aiempaa useammin turvautumaan luottorahoitukseen. On niin ikään ennakoitavissa, että poikkeustilanne tulee heijastumaan pidemmällä aikavälillä kasvavina velkaongelmina. Tämän johdosta on katsottu aiheelliseksi esittää väliaikaisia lainsäädäntömuutoksia sekä luottojen hinnoitteluun että niiden markkinointiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.