Lapsidirektiivin kansallinen täytäntöönpano

OM082:00/2017 Statute drafting

Direktiivillä määritetään epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella.

Project status

Basic information Completed

Project number OM082:00/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 22.1.2018 – 11.6.2019

Date of appointment 22.1.2018

Law drafting

HE laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  41/2018
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

  • Lait 322-329/2019 voimaan 11.6.2019

Parliamentary reply EV 220/2018

Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Legislative plan for autumn session 2018

Goals and results

Rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin (ns. lapsidirektiivi, 2016/800) tavoitteena on turvata rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltynä tai syytettynä olevan lapsen prosessuaaliset oikeussuojatakeet. Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Summary

Direktiivillä määritetään epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella.

Starting points

OSA-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta, joka sisältää toimenpiteitä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien vahvistamiseksi olisi toteutettava. Nyt kysymyksessä oleva direktiivi kuuluu tämän etenemissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Read more

Ministry of Justice Decision 15.3.2019 11.39
Ministry of Justice Decision 14.3.2019 15.10
Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksia parannetaan
Ministry of Justice Press release 14.3.2019 14.52