Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista edelliseltä ohjelmakaudelta

CERV-ohjelmassa yhdistyvät EU:n kaksi aiemmin toiminutta rahoitusohjelmaa: Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus (REC) ja Kansalaisten Eurooppa.

Edellisellä ohjelmakaudella 2014−2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman yhteyspisteenä Suomessa toimi Opetushallitus. Opetushallituksen julkaisu, ”Kansalaisten Eurooppa – ohjelma meille kaikille!”, esittelee Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeita, joissa oli joko suomalainen koordinoiva taho tai kumppani, vuosilta 2014−2020.

Tällä sivulla esitellään Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmasta (REC) ohjelmakaudella 2014−2020 rahoitusta saaneita hankkeita.

Intersect Voices – romaninaisten tasa-arvoa edistämässä

Diakonissalaitoksen koordinoimaa Intersect Voices -hanketta toteutettiin ajalla 1.5.2020– 30.04.2022. Sen tavoitteena oli ymmärtää intersektionaalisen syrjinnän erityisyys tutkimalla romaninaisten kokemuksia syrjinnästä sekä aktivoida ja tukea eri toimijoita moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla.

Hanke toteutettiin neljän eurooppalaisen kumppanijärjestön toimesta. Diakonissalaitoksen hankekumppaneita olivat romanilaiset järjestöt Asociatia E-Romnja ja Asociatia Centrul pentru Legislatie Nonprofit sekä italialainen Romni Onlus. Diakonissalaitoksen osuus REC-ohjelmasta saadusta tuesta oli noin 84 000 euroa, ja Diakonissalaitoksen osuuden kokonaisbudjetti oli noin 105 000 euroa.

Hankkeessa mm. lisättiin tietoisuutta intersektionaalisesta syrjinnästä tiedottamalla ja järjestämällä kampanjoita Bukarestissa, Brysselissä, Helsingissä ja Roomassa, koulutettiin romaniaktivisteja, kansalaisjärjestöjen henkilöstöä, lainsäätäjiä ja juristeja sekä laadittiin kansallisen ja Euroopan tason politiikkaa ja käytännön suositukset syrjinnän estämiseksi ja torjumiseksi.

Lisäksi hanke on julkaissut vertailevan tutkimuksen romaninaisten kokemasta moniperustaisesta syrjinnästä Suomessa, Italiassa ja Romaniassa. Lue lisää Intersect Voices -hankkeesta Diakonissalaitoksen sivuilla.

Kuva © Borislav Borisov

Rainbow Rights − Promoting LGBTI equality in Europe 

Oikeusministeriön koordinoima Rainbow Rights -hanke toteutettiin ajalla 1.1.2017–28.2.2019. Sen tavoitteena oli tukea yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa ja edistää syrjimättömyyttä sekä Suomessa että EU:n jäsenmaissa, erityisesti Baltian alueen maissa.

Oikeusministeriön hankekumppaneita olivat Seta, Suomen Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä LGL – Lithuanian Gay League. Hanke sai tukea REC-ohjelmasta noin 490 000 euroa, ja sen kokonaisbudjetti oli noin 640 000 euroa. 

Hankkeessa mm. kehitettiin kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisättiin tietoisuutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistettiin EU-jäsenmaiden välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoitettiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemaa moniperusteista syrjintää.

Hanke myös julkaisi oppaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Opas on suunnattu viranomaisille ja eri alojen ammattilaisille, jotka osana omaa työtään kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. 

Lue lisää Rainbow Rights -hankkeesta yhdenvertaisuus.fi-sivustolta.

Sukupuolella väliä? Sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen vahvistaminen mediassa, politiikassa ja johtajuudessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa Sukupuolella väliä? -hanketta toteutettiin ajalla 1.2.2019–31.1.2021. Sen tavoitteena oli edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä mediassa että poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Hanke jakautui kolmeen osioon: politiikka ja vaalit, media ja julkinen keskustelu sekä talouden ja politiikan johtopaikat. Läpileikkaavina teemoina olivat sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus. 

THL:n hankekumppaneita olivat Journalistiliitto, Yle, Naistoimittajat ry sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus). Hanke sai tukea REC-ohjelmasta noin 310 000 euroa, ja sen kokonaisbudjetti oli noin 390 000 euroa.

Hankkeessa toteutettiin mm. vaalikampanjat sukupuolen merkityksestä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, laadittiin sukupuolten tasa-arvon edistämisen tarkistuslistat ja työkalut puolueille ja eduskunnalle, kehitettiin toimittajien ja viestinnän ammattilaisten tasa-arvo-osaamista sekä tuotettiin tasa-arvoa päätöksenteossa visualisoivia infograafeja.

Lue lisää Sukupuolella väliä? -hankkeesta THL:n verkkosivuilla, josta löydät myös kootusti hankkeen keskeisimmät tuotokset.