Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan on annettu eduskunnalle

30.11.2023 14.08
UM
Valtioneuvosto antoi 30. marraskuuta Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan liittymistä koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esitys sisältää sopimusten voimaansaattamislakien lisäksi yhdeksän liitelakia. Esityksessä arvioidaan, että sopimusten hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöllä tehtävää päätöstä.

Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy 8.12. asuinpaikan perusteella

1.12.2023 11.18
OM
Oikeusministeriön vaalilogo.
Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Tammikuun presidentinvaalin äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä 8.12.2023.

Positiivista luottotietorekisteriä ehdotetaan hyödynnettäväksi tutkimus- ja selvitystarkoituksiin

30.11.2023 13.43
OM
Hallitus esittää muutoksia lakiin, jossa säädetään positiivisesta luottotietorekisteristä. Keskeisin muutos on se, että Verohallinto voisi luovuttaa positiivisen luottotietorekisterin tietoja Tilastokeskukselle tutkija- ja aineistopalvelua varten.

Työryhmä valmistelemaan velkakonversion mahdollistamista yrityssaneerauksessa

29.11.2023 11.43
OM
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia, joilla mahdollistetaan velkakonversio yrityssaneerauksessa. Hanke on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa.

Neuvotteluissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan EU-direktiivistä vielä paljon ratkottavaa

24.11.2023 12.10
OM
EU-komissio antoi maaliskuussa 2022 ehdotuksen direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta. EU:n neuvoston yleisnäkemys direktiiviehdotuksesta saavutettiin kesäkuun 2023 oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. Neuvottelut direktiivin sisällöstä ovat EU:ssa edelleen kesken eikä Suomi ole siten muodostanut vielä kantaansa lopulliseen kokonaisuuteen. Suomi ei kuitenkaan vastusta suostumuksen puutteeseen perustuvan raiskaussäännöksen sisällyttämistä direktiiviin, kuten julkisuudessa on esitetty.

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Tietoa oikeusministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelee runsaat 9 100 henkilöä, joista suurin osa tuomioistuimissa.

Oikeusministeriön hallinnonala

Ministerit

Leena Meri
Leena Meri
Oikeusministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri, Ahvenanmaa-asiat
Sivun alkuun