Hyppää sisältöön
Media
Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

EU:ssa halutaan nykyaikaistaa maksupalveluja

28.9.2023 14.05
OM
Euroopan komissio ehdottaa uudistuksia maksupalvelujen sääntelyyn. Uuden maksupalveludirektiivin ja maksupalveluasetuksen tarkoituksena on muun muassa parantaa maksupalvelujen kuluttajansuojaa ja kilpailua. Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia mutta korostaa, että muutosehdotusten on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin ja siirtymäaikaa on varattava riittävästi.

Komissaari Ferreira tutustui hyvien väestösuhteiden edistämiseen Suomessa

21.9.2023 15.51
OM
Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen, komissaari Elisa Ferreira ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Kuva: Alessandro Rampazzo.
EU:n koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira tutustui Vantaalla Euroopan unionin rahoittamaan, oikeusministeriön koordinoimaan osallistavan kotoutumisen hankkeeseen.

Korruption torjuntaa halutaan tehostaa EU:ssa

21.9.2023 14.15
OM
Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä korruption torjumiseksi. Tavoitteena on ajantasaistaa ja yhdenmukaistaa korruptiorikosten määritelmiä ja rangaistuksia. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle tiedoksi ja suhtautuu sen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti.

Konferenssi: Sidosryhmien osallistuminen lainvalmisteluun edistää demokratiaa ja parantaa sääntelyä

20.9.2023 11.23
OM
Osallistava ja avoin lainvalmistelu vahvistaa luottamusta demokraattista päätöksentekoa kohtaan. Se myös auttaa varmistamaan, että sääntelyllä saavutetaan sille asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet. Erilaiset tavat kehittää sidosryhmien osallistumista lainvalmisteluun ovat teemana OECD:n 14. sääntelypolitiikkaan keskittyvässä konferenssissa, joka järjestetään Helsingissä 19.–20. syyskuuta.

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Tietoa oikeusministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelee runsaat 9 100 henkilöä, joista suurin osa tuomioistuimissa.

Oikeusministeriön hallinnonala

Ministerit

Leena Meri
Leena Meri
Oikeusministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri, Ahvenanmaa-asiat
Sivun alkuun