EU:n siviilioikeudellinen verkosto

EU:n siviilioikeudellinen verkosto ja Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tukee Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) tehtäviä ja tavoitteita Suomessa. Verkosto on aloittanut toimintansa vuonna 2016. Suomen kansallisen verkoston tehtävänä on tiedon jakaminen EU:n siviili- ja kauppaoikeudesta, tiedon kokoaminen ja kokemusten jakaminen verkostotyön kautta oikeusalan toimijoiden kesken.

Jäsenyys ja toiminta

Kansallinen verkosto koostuu käräjäoikeuksien (yksi varsinainen ja yksi varajäsen per hovioikeuspiiri), hovioikeuksien, korkeimman oikeuden, Tuomioistuinviraston ja Ulosottolaitoksen, oikeusaputoimistojen, Suomen Asianajajaliiton ja oikeusministeriön nimeämistä jäsenistä. Oikeusministeriö koordinoi kansallisen verkoston toimintaa. Verkoston toiminnasta vastaavat oikeusministeriön virkamiehet ovat myös Euroopan oikeudellisen verkoston Suomen yhteysviranomaisia.

Jäsenten tehtävänä on muun muassa tehdä Euroopan oikeudellista verkostoa tunnetuksi Suomessa sekä välittää tietoa EU:n siviilioikeudellisesta lainsäädännöstä, sen muutoksista ja soveltamisen tueksi laadituista työkaluista. Jäsenet myös avustavat ja neuvovat kollegoitaan rajat ylittävissä siviilioikeudellisissa asioissa eri tavoin. Kansallinen verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

Lisätietoja

[email protected]

Yhteystiedot

Maija Leppä, hallitusneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Kansainvälinen oikeusapu 0295150301  

Tanja Niemi, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Kansainvälinen oikeusapu EU:n siviilioikeudellinen verkosto  kansainväliset elatusapuasiat  0295150464