Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävistä, vaalilain, puoluelain ja kielilain mukaan ministeriölle kuuluvista tehtävistä, huolehtii perusoikeuspolitiikan toimeenpanoon, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta.

Vuoden 2015 alusta uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ja yksikön tulosohjaukseen siirtyivät yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu.

Johtaja Johanna Suurpää

Osaston yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY)

Milla Aaltonen, hankepäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150061 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija 

yhdenvertaisuus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150211 

Sami Demirbas, asiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150233 

Maija Haltia, Johdon assistentti 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150608 

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansat

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150018 

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies 

kansalaisaloitepuoluerekisterivaalitäänestäminen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

Peter Kariuki, ylitarkastaja 

etniset suhteet

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150191 

Satu Kaskinen, neuvotteleva virkamies 

EU:n perusoikeusvirastoperusoikeudet

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150322 

Ellen Lindholm, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150193 

Mia Luhtasaari, hankekoordinaattori 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150130 

Vava Lunabba, ylitarkastaja 

kielilainsäädäntö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150136 

Michaela Moua, Projektiasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150229 

Liisa Männistö, asiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150231 

Katriina Nousiainen, ylitarkastaja 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatyhdenvertaisuus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150275 

Laura Nurminen, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansatsaamelaisasiatyhdenvertaisuus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150293 

Vinh Pham, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150093 

Henni Purtonen, avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150148 

Anna Saarela, hallitussihteeri 

puoluerekisterivaalitäänestäminen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150050 

Anneli Salomaa, projektipäällikkö 

kansalaisaloite

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150164 

Nadezda Savolainen, Assistentti 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150002 

Maria Soininen, hallitussihteeri 

kielilainsäädäntö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150067 

Nina Suorsa, tarkastaja 

etniset suhteet

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150279 

Johanna Suurpää, johtaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos 

kielilainsäädäntö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150181 

Kaisa Tiusanen, neuvotteleva virkamies 

EU:n perusoikeusvirastoperusoikeudet

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150169 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 

kansalaisvaikuttaminen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 

kansalaisvaikuttaminen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150348 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hanna Kiiskinen, esittelijä 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150212 

Juhani Kortteinen, pääsihteeri 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150151 

Pasi Ontermaa, osastosihteeri 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150159