Henkilöstö lukuina 2015

Henkilöstömäärä 261.
Naisia 181 (69 %) ja miehiä 80 (30,7 %).
Henkilöstön keski-ikä 46,8 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä reilut 60 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

 • Lainvalmisteluosasto: 84 henkilöä, 32,2 %
 • Hallintoyksikkö: 26 henkilöä, 10 %
 • Oikeushallinto-osasto: 61 henkilöä, 23,4 %
 • Kriminaalipoliittinen osasto: 30 henkilöä, 11,5 %
 • Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö: 27 henkilöä, 10,3 %
 • Muut yksiköt: 33 henkilöä, 13 %

Oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstömäärä on oman raportointijärjestelmän mukaan 9437 (luvuissa mukana myös 10 harjoittelijaa).

Oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstön jakautuminen tehtävittäin:

 • Tuomioistuinlaitos: 3296 henkilöä, 34,9 %
 • Rangaistusten täytäntöönpano: 2815 henkilöä, 29,8 %
 • Ulosottolaitos ja Konkurssiasiamiehen toimisto: 1260 henkilöä, 13,4 %
 • Oikeusapu ja Kuluttajariitalautakunta: 1044 henkilöä, 11,1 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat erillisvirastot: 471 henkilöä, 5,0 %
 • Syyttäjälaitos: 551 henkilöä, 5,8 %

Lähde: oikeusministeriö