Kieliasiain neuvottelukunnan logo.

Kieliasiain neuvottelukunta

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Nykyisellä toimikaudella neuvottelukunnan toimintatapoja on tarkoitus uudistaa. Neuvottelukunnan jäsenmäärää on vähennetty aiemmasta. Lisäksi neuvottelukunnan toimintaa on tarkoitus tehostaa ja keventää. Toimikautensa aikana neuvottelukunta keskittyy seuraaviin tehtäviin:

  1. kieliasiain neuvottelupäivien järjestäminen kerran vuodessa valtioneuvoston ja kieliryhmien välisen dialogin edistämiseksi;
  2. oikeusministeriön avustaminen kielilainsäädännön soveltamisesta annettavan hallituksen kertomuksen valmistelussa; sekä
  3. kielioloihin ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavien uudistusten seuraaminen.

Toimikausi

Kieliasiain neuvottelukunnan toimikausi on 1.4.2016–31.3.2020.

Kokoonpano

Kieliasiain neuvottelukunta järjestäytymiskokouksessaan 27.4.2016.

Puheenjohtaja

Pirjo Hiidenmaa, FT, Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professori, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Markku Suksi, S.J.D, VTT, julkisoikeuden professori, Åbo Akademi

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

Kaisa Alanne, johtaja, Kuurojen liitto ry
(Salli Kankaanpää, kielenhuolto-osaston johtaja, Kotimaisten kielten keskus)

Göran Honga, sairaalaneuvos
(Timo Keistinen, lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö)

Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti, Helsingin kaupungin tietokeskus

Liisa Pohjolainen, opetustoimen johtaja, Helsingin kaupunki
(Satu Pessi, puheenjohtaja, Suomen ruotsinopettajat ry)

Linnéa Henriksson, VTL, yliopisto-opettaja Åbo Akademi
(Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniaisten kaupunki)

Pysyvät asiantuntijat

Suomen kuntaliitto ry.

Saamelaiskäräjät

Svenska Finlands folkting

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Sihteeristö
Linda Lindholm, neuvottelukunnan sihteeri, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
 

Yhteystiedot

Oikeusministeriö
Kieliasiain neuvottelukunta
Eteläesplanadi 10, Helsinki
PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Linda Lindholm puh. 02951 50051
tai sähköposti: [email protected]

Neuvottelukunnan katsaukset ja kannanotot

Kieliasiain neuvottelupäivä 22.10.2019 julkilausuma

Kieliasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kieliasiain neuvottelupäivän 24.10.2018 julkilausuma

Kieliasiain neuvottelupäivän 3.10.2017 pohjalta annettu julkilausuma koskien sosiaali- ja terveyspalveluita

Kieliasiain neuvottelukunnan kannanotto (sote- ja käräjäoikeusverkostouudistus) 6.9.2016