Lainvalmisteluosasto

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tehtävänä on edistää oikeusministeriön tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen toteutumista lainsäädännön keinoin. Lainvalmistelu on yksi ministeriön päätehtävistä.

Lainvalmistelijat vastaavat hankkeiden koko elinkaaresta hankkeen esivalmistelusta aina uudistuksen toimeenpanovaiheeseen liittyvään koulutukseen ja seurantaan asti. Kansallisten hankkeiden lisäksi huomattavan osan osaston työpanoksesta vie Euroopan unionin piirissä tapahtuva lainsäädäntöyhteistyö samoin kuin muu kansainvälinen yhteistyö.

Ministeriön ja osaston omien hankkeiden lisäksi lainvalmisteluosasto osallistuu merkittävässä määrin muiden ministeriöiden hankkeiden valmisteluun sekä vastaa valtioneuvoston lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä, ohjaamisesta ja neuvonnasta. Yksi tärkeä toimintamuoto on lausuntojen antaminen muiden ministeriöiden säädösehdotuksista. EU-oikeudellista neuvontaa annetaan yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksiköstä, joka myös avustaa ministeriön johtoa EU- ja kansainvälisessä toiminnassa.

Osaston laintarkastusyksikkö tarkastaa ministeriöissä valmistellut lakiehdotukset sekä muut kuin yleiseltä merkitykseltään vähäiset asetusehdotukset.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Sami Manninen

Julkisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson

Yksityisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen

Laintarkastusyksikkö
lainsäädäntöneuvos Tiina Honkanen

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö
lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen

Lainvalmisteluosaston yhteystiedot

Lainvalmisteluosasto

Lainvalmisteluosasto

Sami Manninen, johtaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150318 

Johdon tuki

Hanna-Leena Iso-Ketola, erikoissuunnittelija 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntely

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150506 

Raili Paananen, johdon sihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150296 

Taina Riihinen, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelukoulutuslainvalmistelun kehittäminenlakikieliparempi sääntely

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218 

Julkisoikeuden yksikkö

Kristel Englund, neuvotteleva virkamies 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150117 

Arlene Eräheimo, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Heini Färkkilä, erityisasiantuntija 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

Ritarikatu 2, 00170 Helsinki

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos 

Ahvenanmaan itsehallinto

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lainsäädäntöneuvos 

perustuslakivaltiosääntö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150396 

Virpi Koivu, erityisasiantuntija 

tietosuojahenkilörekisterit

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150071 

Laura Kolinen, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150103 

Virpi Korhonen, Lainsäädäntöneuvos 

julkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvityksethenkilörekisterit

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja 

valmiuslainsäädäntökokoontumislainsäädäntöperustuslaki

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150280 

Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos 

ihmisoikeudetperusoikeudetsananvapauslainsäädäntöyhdenvertaisuus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos 

EU-tuomioistuinmuutoksenhakuhallintolainkäyttö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150450 

Anu Mutanen, erityisasiantuntija 

perustuslakivaltiosääntö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150311 

Anu Talus, Lainsäädäntöneuvos 

henkilörekisterittietosuoja

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150586 

Leena Vettenranta, erityisasiantuntija 

henkilörekisteritjulkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvitykset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

Olli Wikberg, Lainsäädäntöneuvos 

muutoksenhakuhallintolainkäyttö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150253 

Laintarkastusyksikkö

Riku Ahola, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150356 

Leo Forss, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150043 

Katri Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150090 

Tiina Honkanen, Lainsäädäntöneuvos 

laintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150360 

Marja Jokinen, osastosihteeri 

Eteläesplanad 10, 00130 Helsinki

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lainsäädäntöneuvos 

lakikielilaintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150496 

Jukka Nurmio, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150540 

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos 

konkurssivelkajärjestely

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150502 

Lena Andersson, lainsäädäntöjohtaja 

eläinsuojelurikoksetympäristörikokset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150244 

Pekka Heinonen, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150053 

Ville Hinkkanen, Lainsäädäntöneuvos 

haltijavastuuihmiskauppalasten seksuaalinen hyväksikäyttöpakkokeinorangaistusrikoslakisakkomenettelyympäristörikokset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos 

esitutkintaihmiskauppalasten seksuaalinen hyväksikäyttöpakkokeinorikoslakitietoverkkorikokset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos 

rahanpesu

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150054 

Sami Korhonen, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150129 

Arja Martikainen, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150388 

Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos 

huumausainerikoksetkorruptiolahjontarikoslaki

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

Liisa Ojala, Lainsäädäntösihteeri 

oikeudenkäynnin julkisuusoikeudenkäyntimenettelyä koskeva lainsäädäntörikosprosessi

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150156 

Mikko ( OM ) Ojala, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150179 

Katariina Paakkanen, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150101 

Pauliina Pukari, korkeakouluharjoittelija 

Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos 

oikeudenkäynnin julkisuusoikeudenkäyntimenettelyä koskeva lainsäädäntörikosprosessisyytetyn oikeudettodistaminen oikeudenkäynnissä

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

Jukka Siro, erityisasiantuntija 

0295150021 

Sanna Vanhalakka, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lainsäädäntösihteeri 

konkurssisakkomenettely

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150240 

Yksityisoikeuden yksikkö

Anna Aarre-Ahtio, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150370 

Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos 

esineoikeuskauppalakikiinnityskuluttajansuojakulutusluottolöytötavarattakausverkkokauppa

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Riitta Haapasaari, erityisasiantuntija 

tuotevastuuvahingonkorvauslainsäädäntövakuutuslainsäädäntövelkojen perintä

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

Sirpa Halmela, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Tutkija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150283 

Johanna Hossa, Tutkija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150195 

Päivi Ijäs, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150366 

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos 

asunto-osakeyhtiöavoin yhtiökommandiittiyhtiöosakeyhtiöosuuskuntasäätiöyhdistysyhtiöoikeusarvopaperitlainvalmistelun kehittäminen

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Antti Leinonen, lainsäädäntöjohtaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150264 

Anni Piikki, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150066 

Susanna Polvi, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150152 

Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos 

arvopaperitesineoikeuskiinnityskiinteistönkauppalainhuudatusmaakaaritakausvelvoiteoikeus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos 

kiinteistönkauppalainhuudatusmaakaariympäristöoikeus

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos 

asunto-osakeyhtiöavoin yhtiökommandiittiyhtiöosakeyhtiösäätiöyhdistysyhtiöoikeusosuuskuntaarvopaperit

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Eeva Aittoniemi, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiatoikeus- ja sisäasiat (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150170 

Seija Alanko, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150342 

Katja Arenmaa, EU-erityisasiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150504 

Jaana Jääskeläinen, Lainsäädäntöneuvos 

EU:n perussopimukset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos 

EU:n perussopimukset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150480 

Sini Kumpulainen, eu-asiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150566 

Päivi Lahtinen, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150055 

Liisa Leppävirta, EU-erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150099 

Jussi Mäkinen, erityisasiantuntija 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatkansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150528 

Tia-Maaret Möller, Lainsäädäntöneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150105 

Liisa Palola, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150498 

Anna Pohjalainen, eu-asiantuntija 

asiakirjajulkisuusjulkisuuslainsäädäntö

Eteläesplandi 10, 00130 Helsinki

0295150194 

Virva Raitio, henkilökierto 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Jassi Saurio, eu-asiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150235 

Joonas Tervo, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150111 

Jussi Tikkanen, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiatViro/Baltia-yhteistyöKiina-yhteistyö

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150270 

Sina Uotila, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntelyEU:n perussopimukset

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150536 

Marina Venäläinen, neuvotteleva virkamies 

Venäjä-yhteistyökansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150236 

Sonya Walkila, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyperusoikeudetEU:n perussopimuksetEU-tuomioistuin

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201