Yhdenvertaisuuden arviointi

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain mukaan yhdenvertaisuuden arviointi on keskeinen osa yhdenvertaisuussuunnittelua. Yhdenvertaisuuden arviointi tarkoittaa sitä, että organisaatio arvioi toimintansa laatua eritaustaisten asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Arviointi voidaan toteuttaa monin erilaisin menetelmin, joista löytyy lisätietoa ja materiaaleja muiden muassa yhdenvertaisuus.fi  -portaalista. Yhdenvertaisuuden arvioinnista on tarjolla tietoa myös Finlex-portaalissa.

Yhteystiedot
Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, puh: 02951 50211, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
Ylitarkastaja Katriina Nousiainen, 02951 50275, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi