Oikeusministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet ja tehtävät 2016–2019

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulosohjausta uudistetaan. Valtioneuvoston yhteisen linjauksen mukaisesti tavoitteena on aiempaa strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus.

Keskeinen tavoite on lisätä pitkäjänteisyyttä toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa. Uudistuksen myötä on siirrytty nelivuotiseen tulossopimusmalliin ja otettu käyttöön strategiakartat, joiden avulla hallinnonalan virastojen tulostavoitteet esitetään yhtenäisellä tavalla. Uudistettu tulosohjausmalli on ensimmäisen kerran käytössä suunnittelukaudella 2016−2019. Tulosohjauksessa otetaan aiempaa selkeämmin huomioon hallitusohjelma ja hallituksen toimintasuunnitelma, jotta hallituksen tavoitteet siirtyisivät katkeamattomana ketjuna kaikille toimijatasoille, ottaen kuitenkin huomioon lainkäytön riippumattomuus. Strategialähtöisen suunnittelun pohjana ovat lainsäädännössä määritellyt organisaatioiden perustehtävät.

Oikeusministeriön hallinnonalan strategiakartassa on kuvattu hallinnonalan visio vuodelle 2025 sekä hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, toiminnalliset tulostavoitteet, henkilöstötavoitteet ja talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2016−2020 sekä hallinnonalan keskeiset toimenpiteet näiden tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi.Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat 

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025