Hallitusohjelman toteuttaminen oikeusministeriössä

 Hallituksen toimintasuunnitelmassa seurataan hallitusohjelman toteutusta keskeisten toimien osalta. Toimet on jaoteltu hallitusohjelman mukaisesti strategisiin kokonaisuuksiin, joista yksi on Turvallinen oikeusvaltio Suomi. Suurin osa tähän kokonaisuuteen kuuluvien toimien toteuttamisesta on oikeusministeriön päävastuulla. Toimien toteutumista voit seurata tältä sivulta. Tiedot päivittyvät valtioneuvoston hanketiedoista.

Oikeusministeriö hallitusohjelman toteuttajana
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma ja Toimintasuunnitelman seuranta
Hallituksen toimintasuunnitelman kuukausittain julkaistava tilannekatsaus