Lapsiystävällinen oikeus - ns. Follo-mallin kokeilu käräjäoikeuksissa

OM006:00/2010 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM006:00/2010

Asianumerot OM 1/31/2010

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2010 – 11.4.2014

Asettamispäivä 1.2.2010

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 186/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 21/2014

Hyväksytty säädös 315/2014
Hyväksytty säädös 316/2014
Hyväksytty säädös 317/2014
Hyväksytty säädös 343/2014

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus mallin kokeilemisesta nykyisen lainsäädännön perusteella, jotta kokeilu voitaisiin käynnistää työryhmän esittämissä käräjäoikeuksissa vuoden 2010 loppupuolella. Työryhmän tulee arvioida soveltuuko laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa asiantuntija-avustajan käyttöön lapsia koskevassa asiassa. Työryhmän tulee tehdä esitys niistä käräjäoikeuksista (2-4), joissa kokeilu tulisi käynnistää syksyllä 2010. Työryhmän tulee arvioida ehdotuksen taloudelliset ja muut vaikutukset. Työryhmän tulee kartoittaa ne tahot, joista asiantuntija-avustajat voidaan nimetä ja tehdä ehdotus asiantuntija-avustajien nimeämismenettelyksi.