Verkkopalvelu puolueiden rekisteröintiin

OM009:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM009:00/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.3.2018 –

Asettamispäivä 5.3.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Oikeusministeriö on tehnyt esiselvityksen puolueiden rekisteröinnin ja kannattajakorttien keräyspalvelusta. Tämän verkkopalvelun avulla puoluerekisteriin pyrkivä yhdistys voi kerätä sähköisesti puoluelaissa säädetyt 5000 kannattajakorttia. Palvelun rakentamisen lisäksi ehdotuksen toteuttaminen edellyttää puoluelain muuttamista vastaavasti. Ensimmäisen vaiheen jälkeen on mahdollista toteuttaa myös ominaisuudet vaalien valitsijayhdistysten perustamiseen. Tavoite Verkkopalvelun tavoitteina on: • helpottaa ja lisätä valtiollisiin asioihin vaikuttamaan haluavien yhdistysten ja niitä kannattavien kansalaisten poliittista osallistumista, • vähentää puoluerekisteriin liittyvää viranomaistyötä sekä • lisätä puolueen perustamismenettelyn kokonaisvaltaista luotettavuutta. Tehtävät • Toteutetaan puolueiden rekisteröinnin verkkopalvelu • Viestitään uudesta verkkopalvelusta ja sen käyttöönotosta