EU:n rautatievastuuasetuksen kansallinen toimeenpano

OM009:00/2022 Säädösvalmistelu

EU:n uusi asetus rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782) tuli voimaan 6.6.2021. Sitä sovelletaan pääosin 7 päivästä kesäkuuta 2023. Uuden asetuksen soveltamisen alkamiseen saakka sovelletaan asetusta (EY) N:o 1371/2007.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM009:00/2022

Asianumerot VN/4258/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.2.2022 – 7.6.2023

Asettamispäivä 9.2.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 176/2022

Esitys liittyy uuden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EU) 2021/782, eli niin sanotun rautatievastuuasetuksen soveltamiseen Suomessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännöksiä, joissa säädetään aikaisemman rautatievastuuasetuksen soveltamista koskevista kansallisista poikkeuksista.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöKatri Kummoinen, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Isoaho, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358295150213
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehdään rautatiekuljetuslakiin (1119/2000) uuden rautatievastuuasetuksen edellyttämät tarkistukset.

Tiivistelmä

EU:n uusi asetus rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782) tuli voimaan 6.6.2021. Sitä sovelletaan pääosin 7 päivästä kesäkuuta 2023. Uuden asetuksen soveltamisen alkamiseen saakka sovelletaan asetusta (EY) N:o 1371/2007.

Lähtökohdat

Hankkeessa on selvitettävä vanhan asetuksen poikkeuksien jatkamisen mahdollisuus ja tarpeellisuus sekä se, olisiko säädettävä uusista poikkeuksista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.