Oikeuslaitoksen riippumattomuuden perustuslailliset takeet –työryhmä

OM011:00/2024 Säädösvalmistelu

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotus oikeuslaitoksen riippumattomuuden edellyttämistä säännösmuutoksista erityisesti varmistumalla oikeuslaitoksen riippumattomuuden perustuslaillisista takeista. Työryhmä on oikeusministeriön vuonna 2023 asettaman oikeuslaitoksen kehittämistä selvittävän työryhmän asettama ja toimii sen yhteydessä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM011:00/2024

Asianumerot VN/1886/2024

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.1.2024 – 31.12.2026

Asettamispäivä 15.1.2024

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Heini Färkkilä, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 378
[email protected]

Yhteyshenkilö
Nanni Olsson, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 050
[email protected]

Yhteyshenkilö
Johanna Suurpää, johtaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida, turvaako voimassa oleva perustuslaki ja tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta välittömästi koskeva muu lainsäädäntö tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden sekä tehdä mahdolliset ehdotukset tämän toteuttavista lainsäädäntömuutoksista perusteluineen.

Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota ennen kaikkea voimassaoleviin perustuslain säännöksiin koskien ylimpien oikeuksien tuomareiden lukumäärää, virassapysymisoikeutta, tuomarien nimittämismenettelyä ja virkarikoksia.

Tarkastelun ja arvioinnin tulee koskea tuomioistuinlaitoksen lisäksi myös Syyttäjälaitosta, Ulosottolaitosta, Rikosseuraamuslaitosta, asianajolaitosta ja oikeudenkäyntiavustajia.

Tiivistelmä

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotus oikeuslaitoksen riippumattomuuden edellyttämistä säännösmuutoksista erityisesti varmistumalla oikeuslaitoksen riippumattomuuden perustuslaillisista takeista. Työryhmä on oikeusministeriön vuonna 2023 asettaman oikeuslaitoksen kehittämistä selvittävän työryhmän asettama ja toimii sen yhteydessä.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö on 1.2.2023 asettanut Oikeusvaltion takeet ja oikeuslaitoksen kehittäminen -työryhmän (jäljempänä Oikeuslaitostyöryhmä). Oikeuslaitostyöryhmän yhtenä kuudesta tehtävästä on arvioida oikeuslaitoksen vahvan riippumattomuuden näkökulmasta tarpeelliset perustuslain ja muun lainsäädännön muutostarpeet sekä tehdä ehdotukset tämän toteuttavista lainsäädäntöhankkeista. Oikeuslaitostyöryhmä on katsonut tarkoituksenmukaiseksi asettaa yhteyteensä erillisen työryhmän tämän arvioinnin ja ehdotusten tekemiseksi.

Lisätietoja