Valtioneuvoston asetus Oikeuspalveluvirastosta

OM017:00/2024 Säädösvalmistelu

Laki Oikeuspalveluvirastosta tulee voimaan 1.1.2025. Lain nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen nimistä, lukumäärästä ja alueista sekä julkisten oikeusavustajien, yleisten edunvalvojien ja talous- ja velkaneuvojien kelpoisuusvaatimuksista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM017:00/2024

Asianumerot VN/3522/2024

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 30.1.2024 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maaria Rubanin, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 140
[email protected]

Tiivistelmä

Laki Oikeuspalveluvirastosta tulee voimaan 1.1.2025. Lain nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen nimistä, lukumäärästä ja alueista sekä julkisten oikeusavustajien, yleisten edunvalvojien ja talous- ja velkaneuvojien kelpoisuusvaatimuksista.