Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

OM025:00/2018 Säädösvalmistelu

Uudistuksen tavoitteena on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentäminen. Rikosten ehkäiseminen vähentää myös rikoksista aiheutuvia terveyshaittoja ja kärsimystä. Muutos lisää rangaistusten täytäntöönpanokustannuksia noin 0,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM025:00/2018

Asianumerot VN/4346/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.4.2018 –

Asettamispäivä 13.4.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.10.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös. Esitys liittyy hallitusohjelmaan: Oikeus-asiat -linjaus.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta ja säätää erillinen rangaistussäännös tapauksiin, joissa nykyisin sovelletaan samanaikaisesti raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä (törkeä lapsen raiskaus, rangaistusasteikko 4–12 vuotta vankeutta).

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan oikeuspolitiikan eräänä tavoitteena on, että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Ohjelman mukaan varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Ohjelman mukaan lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan.

Lisää aiheesta