ETNO

Valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta 2016-2020, ETNO

OM034:00/2017 Toimielin

Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Valtakunnallisen neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM034:00/2017

Asianumerot OM 18/021/2015, VN/444/2018 , VN/444/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.2.2016 – 10.2.2020

Asettamispäivä 11.2.2016

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välisen vuoropuhelun edistämistä varten on etnisten suhteiden neuvottelukunta. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. www.oikeusministerio.fi/etno

Tiivistelmä

Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Valtakunnallisen neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ajalle 11.2.2016 - 10.2.2020. Neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Lisätietoja