Kokoontumislain 7 §:n tarkistaminen

OM035:00/2018 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on muuttaa kokoontumislakia siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyistä aikaisemmin. Ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM035:00/2018

Asianumerot VN/4379/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 49/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 50/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.12.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 285/2018

Tarkistetaan kokoontumislain 7 §:n yleisestä kokouksesta ilmoittamisen määräaikaa koskevia säännöksiä.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50230
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta. Esitysluonnoksesta järjestetään lausuntokierros.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on muuttaa kokoontumislakia siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyistä aikaisemmin. Ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on prof. Teuvo Pohjolaisen oikeusministeriölle laatima selvitys, joka koski yleisistä kokouksista poliisille tehtävien ilmoitusten määräajan pidentämistä.