Hallituksen esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

OM043:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on valmistella tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) muuttamista koskeva hallituksen esitys, jonka pohjalta ehdotettaisiin lailla säädettäväksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM043:00/2021

Asianumerot VN/14901/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 11.11.2022

Asettamispäivä 8.7.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 5/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 10/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.3.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 108/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettua lakia (121/2019). Lailla säädettäisiin tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on säätää lailla tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on valmistella tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) muuttamista koskeva hallituksen esitys, jonka pohjalta ehdotettaisiin lailla säädettäväksi tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta.

Lähtökohdat

Voimassa olevassa laissa tiedusteluvalvontavaltuutetulla ei ole sijaista, joka olisi oikeutettu käyttämään tiedusteluvalvontavaltuutetun toimivaltuuksia tämän estyneenä ollessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.