Kansalliskielistrategia

OM048:00/2020 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM048:00/2020

Asianumerot VN/13030/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.1.2021 – 31.3.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Uusitaan kansalliskielistrategia

Yhteyshenkilö
Anna Kiiskinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 134
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kansalliskielistrategia vastaa huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Työn tavoitteena on turvata kaikkien oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi sekä löytää ratkaisuja kielellisten oikeuksien toteutumisen haasteisiin.

Ohjausryhmä hyväksyi kansalliskielistrategian luonnoksen kokouksessaan 28.10.2021. Kansalliskielistrategia hyväksyttiin periaatepäätöksenä valtioneuvoston yleisistunnossa 2.12.2021.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Lähtökohdat

Kotimaisten kielten keskus on ilmaissut huolen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Huolet koskivat kielten käyttöalan kaventumista, yleiskielen hallinnan heikkenemistä sekä maahan tulleiden pääsyä kieliyhteisön jäseneksi ja oman äidinkielen opetusta. Suomen kielen käyttöala on kaventunut etenkin tieteessä ja elinkeinoelämässä. Ruotsin kielellä kielelliset oikeudet toteutuvat vaihtelevasti, ympäristöt joissa ruotsin kielen käyttö on luonnollista vähenevät ja kielen käyttö hallinnon kielenä vähenee. Myös ruotsinkielentaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen ja digitalisaation vaikutus kielellisten oikeuksien toteutumiseen ovat hankkeen ydinkysymyksiä.

Vuonna 2012 hyväksytty kansalliskielistrategia oli yksi pääministeri Kataisen hallitusohjelman kärkihankkeista, ja oli valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Strategia jakautui kahteen osaan: pitkän aikavälin strategia-asiakirjaan ja hallituksen toimenpiteisiin hallituskaudelle 2011–2015. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma vuodelta 2017 konkretisoi niitä kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015. Toukokuussa 2019 julkaistiin kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti, jossa vastuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu.

Lisätietoja

Lisää aiheesta