Valtioneuvoston kansalliskieliverkosto

OM052:00/2020 Toimielin

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt ja asiantuntijoiksi on nimetty Opetushallituksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Kotimaisten kielten keskuksen edustajat.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM052:00/2020

Asianumerot VN/543/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2020 – 31.3.2023

Asettamispäivä 16.3.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Verkosto toimii poikkihallinnollisena matalan kynnyksen yhteistyöfoorumina, joka tukee ministeriöitä pääsääntöisesti kansalliskieliin liittyvissä asioissa, mutta tarpeen mukaan myös muissa kielikysymyksissä. Verkoston kautta voidaan jakaa toimijoiden kesken hyviä käytäntöjä, luoda uusia yhteistyötapoja sekä koordinoida valtioneuvoston kieliasioita.

Tiivistelmä

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt ja asiantuntijoiksi on nimetty Opetushallituksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Kotimaisten kielten keskuksen edustajat.

Lähtökohdat

Ensimmäisen kansalliskieliverkoston asettaminen (toimikausi 1.6.2013 - 31.5.2015) perustui kansalliskielistrategiaan, joka hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Toisen kansalliskieliverkoston (toimikausi 1.11.2015 - 31.5.2019) tehtävänä oli muun muassa laatia ja toteuttaa kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma, jonka puitteissa toteutettiin strategian pitkän aikavälin toimenpiteitä. Nyt asetettu kansalliskieliverkosto jatkaa edellisten verkostojen työtä kansalliskieliä koskevan lainsäädännön soveltamisen edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi kielilainsäädännöstä.