Listayhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen sukupuolikiintiöt -direktiivi

OM062:00/2017 Säädösvalmistelu

Komissio ehdottaa, että EU:n alueella säännellyillä markkinoilla noteeratun yhtiön (listayhtiö) muut kuin toimivaan johtoon kuuluvat hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet on valittava jäsenehdokkaiden keskinäisen pätevyysarvioinnin perusteella, jos listayhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenistä on laskutavasta riippuen alle 33,3 - 40 prosenttia hallintoelimessä aliedustettua sukupuolta (kiintiötavoite). Pätevyysarvioinnissa käytettäisiin yksiselitteisiä, ennalta määriteltyjä ja neutraaleja valintaperusteita ja arviointi pitäisi ottaa käyttöön direktiivin tullessa voimaan, mikä tapahtunee aikaisintaan vuonna 2015. Tavoitteena on, että kiintiötavoite saavutetaan viimeistään 1.1.2020 tai, jos listayhtiö on valtion tai muun julkisyhteisön määräysvallassa, viimeistään 1.1.2018. Lisäksi ehdotetaan listayhtiölle velvollisuutta laatia suunnitelma toimivaan johtoon kuuluvien hallintoelimen jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi ja velvollisuutta ilmoittaa ...

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM062:00/2017

Asianumerot OM 1/472/2012, VN/840/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.12.2012 –

Asettamispäivä 21.12.2012

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös U 81/2012

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiiviehdotuksella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasapainoa talouselämän päätöksenteossa ja hyödyntämään täysimääräisesti tarjolla olevien ehdokkaiden lahjakkuusvarantoa sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi yritysten hallituksissa ja hallintoneuvostoissa.

Tiivistelmä

Komissio ehdottaa, että EU:n alueella säännellyillä markkinoilla noteeratun yhtiön (listayhtiö) muut kuin toimivaan johtoon kuuluvat hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet on valittava jäsenehdokkaiden keskinäisen pätevyysarvioinnin perusteella, jos listayhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenistä on laskutavasta riippuen alle 33,3 - 40 prosenttia hallintoelimessä aliedustettua sukupuolta (kiintiötavoite). Pätevyysarvioinnissa käytettäisiin yksiselitteisiä, ennalta määriteltyjä ja neutraaleja valintaperusteita ja arviointi pitäisi ottaa käyttöön direktiivin tullessa voimaan, mikä tapahtunee aikaisintaan vuonna 2015. Tavoitteena on, että kiintiötavoite saavutetaan viimeistään 1.1.2020 tai, jos listayhtiö on valtion tai muun julkisyhteisön määräysvallassa, viimeistään 1.1.2018. Lisäksi ehdotetaan listayhtiölle velvollisuutta laatia suunnitelma toimivaan johtoon kuuluvien hallintoelimen jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi ja velvollisuutta ilmoittaa valvontaviranomaiselle ja julkistaa suunnitelman toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja mahdollinen täyttämättä jättäminen. Direktiivi olisi määräaikainen ja sen voimassaolo päättyisi 31.12.2028.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö järjesti 15.1.2013 laajan kuulemistilaisuuden ja lausuntokierroksen. Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä, jossa direktiivin vastustajilla on estävä määrävähemmistö. TSTK neuvostossa asia ei ole edennyt. Malta on jatkanut ehdotuksen käsittelyä neuvoston työryhmässä kevätkaudella 2017, mutta asia ei ole edennyt.

Lisää aiheesta