Hyppää sisältöön
Media

Ihmiskaupan vastainen työ

Ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi laaditaan poikkihallinnollinen toimintaohjelma.

Toimintaohjelman valmistelua johtaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth. Valmistelu tehdään usean ministeriön sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä, hyödyntäen työpajatyöskentelyä ja maakunnissa järjestettäviä kuulemistilaisuuksia.

Ohjelman toimet liittyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseen.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan sisältyy useita ihmiskaupan torjuntaan liittyviä tavoitteita:

  • Valmistellaan laki ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja lisätään sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin viittaukset ihmiskaupan uhreihin.
  • Päivitetään lakia niin, että ihmiskaupan uhri voisi nykyistä paremmin saada tarvitsemaansa apua riippumatta rikosprosessin alkamisesta, sen etenemisestä tai lopputuloksesta.
  • Huolehditaan siitä, että ihmiskaupan uhrien turvallinen ja tuettu asuminen järjestetään EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asumispalvelun valvonta ja ohjaus osoitetaan hallitusohjelman mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
  • Parannetaan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuutta palveluiden saajina.
  • Perustetaan poliisiin ryhmä ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen.

Yhteystiedot

Venla Roth, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosprosessi 0295150011  

Sivun alkuun