Johdon tuki

Johdon tuki toimii ministeriön johdon apuna strategisessa valmistelussa, ministeriön johtamisjärjestelmien kehittämisessä sekä vastaa ylimmän johdon kokousten valmistelusta ja sihteeritehtävistä.

 

Johdon tuen yhteystiedot

Maija Säkäjärvi, Johdon asiantuntija 
Oikeusministeriö, Hallintoyksikkö, Johdon tuki 0295150124  


Helena Pirinen, hallinnollinen avustaja 
Oikeusministeriö, Hallintoyksikkö, Johdon tuki 0295150198  


Venla Salmi, neuvotteleva virkamies 
Oikeusministeriö, Hallintoyksikkö, Johdon tuki 0295150064  


Mikko Aaltonen, erityisasiantuntija 
Oikeusministeriö, Hallintoyksikkö, Johdon tuki 0295150092