Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu osallistuu Oikeusministeriön #häirinnästävapaa-kampanjaan. Haluamme olla korkeakoulu, jossa on nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja matala kynnys hakea tukea. Oamkilla on Mukava tulla, hyvä olla-opas, jossa on määritelty hyvän käytöksen pelisäännöt. 

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/ajankohtaista/?kieli=fi&ak_osio=uutisjuttu&kid=68&id=57929

Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki ottaa #häirinnästävapaa-kampanjan haasteen vastaan ja haastaa mukaan Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat. Lappeenranta on laatinut ohjeistuksen Hyvä kohtelu – toimivat työtavat: Häirinnän, henkisen väkivallan ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Lappeenrannan kaupungin työpaikoilla . Lisätietoja: Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, 040 577 9235.

Metsähallitus

”Työyhteisössämme on jo useiden vuosien ajan tehty töitä häirinnän kitkemiseksi ja työ jatkuu. Epäasialliseen käyttäytymiseen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja tämä korostuu myös Poikkeavat tilanteet kuntoon -mallissamme, jonka avulla epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan”, henkilöstöjohtaja Terhi Vires kertoo.

http://www.metsa.fi/-/metsahallitus-mukana-hairinnastavapaa-kampanjassa-pistetaan-yhdessa-stoppi-hairinnalle-

OAJ

"OAJ on mukana oikeusministeri Häkkäsen aloittamassa seksuaalisen häirinnän vastaisessa kampanjassa. Puheenjohtaja Olli Luukkainen haastaa mukaan kaikki Suomen päiväkodit, koulut, oppilaitokset, tutkijayhteisöt sekä järjestön yhteistyökumppanit. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoikin joulukuun alussa Opetushallitukselle tehtävän päivittää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ohjeistukset, jotta kaikilla kouluissa ja oppilaitoksissa toimivilla on valmiudet toimia seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän estämiseksi. Ohjeistusten on määrä olla valmiit vuoden 2018 helmikuussa."

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408920295271&page_name=OAJ+mukana+HairinnastaVapaa+kampanjassa+Kaikki+mukaan

OKM

"Täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa on yhteinen tinkimätön tavoite."

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/taydellinen-nollatoleranssi-seksuaaliseen-hairintaan-kouluissa-ja-oppilaitoksissa-on-yhteinen-tinkimaton-tavoite

Tieteentekijät

Myös Tieteentekijät on antanut ohjeet häirintätilanteita varten. Työhön liittyvää häirintää voi kohdata työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi somessa. https://tieteentekijoidenliitto.fi/materiaali/ohje_hairintatilanteessa

Paavalin seurakunta

”Seurakuntaneuvostomme päätti eilen, että selkeytämme käytäntöjämme ja laadimme ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen.”

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY

”-Meillä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. He ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä, kertoo HYY:n hallituksen jäsen ja yhdenvertaisuusasioista vastaava Lauri Linna."

http://yhdenvertaisuus.fi/syrjintayhdyshenkilo

Oulun kaupunki

" -Kampanjaan mukaan lähtemisellä Oulu haluaa painottaa, että kaupungilla on työnantajana nollatoleranssi häirintätapauksiin. Kaikki tapaukset selvitetään eikä ilmoittajan tarvitse olla huolissaan työpaikkansa tai työnteon edellytystensä puolesta. Kaupunki on laatinut myös Hyvän käytöksen oppaan, jota käytetään esimiestyön ja perehdytyksen tukena, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala."

https://www.ouka.fi/oulu/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/-/asset_publisher/s8Z1/content/oulun-kaupunki-lahtee-mukaan-hairinnan-vastaiseen-kampanjaan/

Helsingin kaupunki

"Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki on mukana #häirinnästävapaa Suomi -kampanjassa. Helsingin tulee olla paikka, jossa kokee olonsa turvalliseksi. Helsinki kehittää häirintää ja kiusaamista ehkäiseviä toimintamalleja niin työnantajana kuin palveluissaan."

Espoon kaupunki:

"Espoo puuttuu työnantajana kaikkiin häirintätapauksiin. Espoolla on johtamisen kulmakivet, joiden mukaan kaupungin johtaminen perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen ja myönteiseen ihmiskäsitykseen. Kaupungin eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat, ”Code of Conduct”, on juuri päivitetty ja kevään aikana kaikissa työyhteisöissä käydään pelisääntökeskustelua omista toimintatavoista ja keinoista puuttua epäkohtiin."

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoo_mukaan_Hairinnastavapaa_kampanjaan(131902)

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry ja Mikkelin kaupunki

"My Space, Not Yours! -hankkeen myötä Mikkelissä kehitetään toimintamallia, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, väkivallan uhkaa ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.Hankkeessa viedään väkivaltaa ja häirintää käsitteleviä menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja. Koulutusta aiheiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen järjestetään koulujen monialaiselle henkilökunnalle sekä muille nuorten kanssa työskenteleville. Nuoret ovat vaikuttamassa menetelmien käyttöönottamiseen sekä osallistuvat vaikuttamistyöhön kouluympäristössä."

http://www.violary.fi/wp-content/uploads/2017/09/MSNY-opaskirja_29_9_17.pdf

Finlands Svenska Lärarförbund

"- Jag hoppas att man delar med sig av sina tankar, tips och råd. Med gemensamma krafter kan vi verkligen göra en skillnad och skapa en tryggare skola, säger Holmlund."

https://www.fsl.fi/pa-gang/nyheter-och-puffar/3950-fsl-antar-utmaningen-och-uppmanar-alla-att-jobba-foer-trakasserifritt-i-skolan

Ulosottolaitos

"Jokaisen yksilön lisäksi esimiehillä on erityinen vastuu häirinnän vastaisessa toiminnassa, sillä he toimivat esimerkkeinä. Työsuojeluorganisaation tulee tukea esimiehiä tässä tehtävässä. Häirintään tulee puuttua ja kaikenlainen epätoivottu käytös kitkeä työyhteisöstä pois. Häirinnän kokenutta henkilöä ei saa jättää yksin ja myös työkaverit voivat antaa tukea."

http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/ajankohtaista/2017/12/ulosottolaitossitoutuuolemaanhairinnastavapaatyoyhteiso.html

LVM

"Liikenne- ja viestintäministeriön varhaisen tuen mallissa on ohjeet, miten häirintätapauksissa toimitaan. Lähtökohta on, että häirintään puututaan aina ja kaikki tapaukset selvitetään osapuolia kunnioittaen. Olennaista on, että häirintäkokemusta ei vähätellä tai jätetä huomiotta. Siksi onkin tärkeää, että häirinnän kohde tai työkaveri, joka havaitsee häirintää ottaa asian esille."

https://impulssilvm.fi/

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

"YKA lupaa olla #häirinnästävapaa. Pidämme asiaa esillä yhteiskunnassa sekä koulutamme oman työyhteisömme tunnistamaan häirintätilanteet ja puuttumaan niihin. Toteutamme myös jäsenillemme alkuvuodesta kyselyn seksuaalisen häirinnän kokemuksiin liittyen."

Rainmaker

Rainmaker ilmoittautuu häirinnästä vapaaksi työpaikaksi. Jokaisella ihmisellä on ikään, sukupuoleen, asemaan tai muuhun taustaan katsomatta, oikeus toimia ilman pelkoa häirinnästä. Rainmaker ilmoittautuu häirinnästä vapaaksi työpaikaksi ja luo toimintamallit häirinnän kitkemiseksi.

https://rainmaker.fi/rainmaker-on-hairinnastavapaa/

Kotka

Kotkan kaupunki on lähtenyt mukaan #häirinnästävapaa-kampanjaan. Aihetta käsitellään muun muassa Kotkan kaupungin esimiesinfoissa sekä muissa tilaisuuksissa ja intranetissä. Lisäksi henkilöstölle toteutetaan #häirinnästävapaa-kysely.  Kaupunki haastaa mukaan kampanjaan myös kaikki konserniyhtiönsä.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotka_mukana_hairinnastavapaa-kampanjassa

 

Tampere

"Tampere on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Meillä on nollatoleranssi työnantajana häirintätapauksiin. Kaupungin työpaikoilla ei sallita kiusaamista eikä syrjintää. Jokaisella esimiehellä on velvollisuus puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen. Huonoon johtamiseen ja esimiehen harjoittamaan kiusaamiseen on oltava rohkeutta puuttua nopeasti", Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly

Tampere myös haastaa kaikki Pirkanmaan kunnat ja kuntayhtymät mukaan kampanjaan ja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön työpaikoilla. 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/25012018_4.html

 

Kouvola

"Kampanjaan mukaan lähtemisellä Kouvolan kaupunki haluaa painottaa, että kaupungilla on työnantajana nollatoleranssi häirintätapauksiin", toteaa kaupunginjohtaja Marita Toikka

Kouvolan kaupunki haastaa muut Kymenlaakson kunnat ja kuntayhtymät mukaan kampanjaan ja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön työpaikoilla. Myös muiden alueen työnantajien toivotaan osallistuvan kampanjaan.

https://www.kouvola.fi/index/uutiset/2017/12/kouvolankaupunkimukaanhairinnanvastaiseenkampanjaan.html

YLE

"Yle on Suomen suurin journalismin ja luovan työn talo. Häirinnälle ei saa antaa sijaa, ei yhtään. Me haluamme edistää hyvää työelämää ohjeiden, parhaiden käytäntöjen ja yhteisen keskustelun avulla. Hyvä, turvallinen ja arvostava työilmapiiri on yhteinen asia", sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.   

Yle haastaa muut mediatalot mukaan kampanjaan!

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/04/yle-haastaa-muut-mediayhtiot-mukaan-hairinnastavapaa-suomi-kampanjaan

Haasteen ovat ottaneet vastaan myös

mm. ympäristöministeriö, Kansallisarkisto, Lakimiesliitto, Borenius, Kokoomusopiskelijat, Uudenmaan Kokoomusnaiset, Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri, Kokoomusnuoret, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri...