Valtioneuvosto on 9.2.2017 asettanut uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn toimikaudeksi 2017-2021. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Neuvottelukunta asetettiin nyt kolmatta kertaa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:stä ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Mikko Salonen Suomen Olympiakomitea ry:stä. Heidän lisäkseen neuvottelukunnassa on 19 jäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja.

KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä - lue lisää KANEn tehtävistä valtioneuvoston asetuksesta.

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50416

Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puh. 02951 50348

Erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö, puh. 02951 50231

KANEn sähköposti: kane.om(at)om.fi