Käynnissä olevia ajankohtaisia toimenpiteitä

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimenpiteillä pyritään ennaltaehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä parantaa uhrien ohjautumista palveluihin. Ohjelmaan sisältyy yhteensä 32 toimenpidettä.

Alla esitellään muutamia käynnissä olevia ajankohtaisia toimenpiteitä.