Kestävä kehitys oikeusministeriössä

Kestävän kehityksen perusta on kestävä oikeusvaltio. Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio vuodelle 2030 on Demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto

Vision mukaan: 

 • Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon, jossa perustuslaki ja kansainväliset sitoumukset antavat vahvan suojan perus- ja ihmisoikeuksille.
 • Oikeusvaltion ytimessä on laadukas, perus- ja ihmisoikeudet turvaava lainsäädäntö, jota sovelletaan riippumattomissa tuomioistuimissa.
 • Suomi on yhdenvertainen.
 • Oikeushallinto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. 

Oikeusministeriö on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio tukee  oikeusministeriön strategian tavoitteita.

Kolme painopistealuetta

Oikeusministeriö tekee työtä erityisesti kolmella kestävän kehityksen painopistealueella:
 
1. Perus- ja ihmisoikeudet turvaava demokraattinen ja yhdenvertainen yhteiskunta

 • Kehitämme demokratiaa ja perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa
 • Tuemme avointa ja yhdenvertaista osallistumista ja hyviä väestösuhteita, vähennämme syrjintää, rasismia ja vihapuhetta
 • Huolehdimme vaalijärjestelmän toimivuudesta

2. Toimiva oikeusvaltio

 • Turvaamme oikeuslaitoksen toimintakyvyn ja tuomioiden täytäntöönpanon
 • Luomme oikeuspolitiikan linjoja
 • Kehitämme säädöspolitiikkaa
 • Vähennämme rikollisuutta panostamalla korruption, ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen
 • Vahvistamme oikeuksiin pääsyä ja parannamme rikoksen uhrin asemaa

3.  Aktiivinen toiminta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Lisäämme systemaattisesti kestävän kehityksen painopisteiden tunnistamista omassa työssämme
 • Tunnistamme vaikuttavimmat kestävän kehityksen toimet ja toteutamme ne esimerkiksi yhteiskuntasitoumusten avulla
 • Otamme huomioon eri ihmisryhmät oikeushallinnon toiminnassa. Emme jätä ketään jälkeen.
 • Hallinnonalamme hiilijalanjälki on vuonna 2035 on yli 35% pienempi vuoteen 2019 verrattuna (tavoitetta tarkennetaan oikeusministeriön toimitilojen arvioinnin perusteella vuonna 2021).
 • Viestimme aktiivisesti kestävän kehityksen työstämme

Verkosto koordinoi työtä 

Oikeusministeriössä toimii laaja kestävän kehityksen verkosto. Se koordinoi Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista ministeriössä ja tukee valtioneuvoston yhteistä kestävän kehityksen työtä.

Verkosto myös auttaa oikeushallintoa tunnistamaan ja toimeenpanemaan työssään konkreettisia kestävän kehityksen tavoitteita.

Jokainen on tärkeä – oikeusministeriön kestävän kehityksen visio ja painopisteet

Lisätietoja: 
Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, p. 0295 150 416, [email protected]
Mari Mäki, erityisasiantuntija, p. 0295 150 086, [email protected]