Kielellisten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnilla on tarkoitus tuottaa tietoa säädösvalmisteluun osallistuville sekä päättäjille. Hyvä vaikutusarviointi tuottaa tietoa eri toteuttamisvaihtoehdoista sekä parantaa lainsäädännön laatua. Ohje kielellisten vaikutusten arviointiin täydentää oikeusministeriön ohjetta säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista (Oikeusministeriön julkaisu 2007:6).

Ohje kielellisten vaikutusten arviointiin koskee säädösehdotusten kielellisten vaikutusten arviointia kansalliskielten osalta. Ohjetta voidaan käyttää myös arvioitaessa vaikutuksia saamen kielen ja muiden kielten käyttömahdollisuuksiin.

Kielellisten vaikutusten arvioinnin tarkastelukohteina ovat vaikutukset yksilön kielellisten oikeuksien toteutumiseen, hallinnollisia alueita koskevan sääntelyn muutokset, vaikutukset viranomaisten toimintaa sekä vaikutukset henkilöstöön. Ohje sisältää kysymyksiä joita voi käyttää apuna arvioitaessa sääntelyn vaikutuksia.

Ohje kielellisten vaikutusten arviointiin 46/2016

Kielellisten vaikutusten ennakkoarviointi lainsäädännön ja hallinnon muutosten arvioinnissa 68/2012