Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kielipoliittiset uudistukset

Kielipoliittisten uudistusten tavoitteena on edistää kielellisten oikeuksien toteutumista ja kielten elinvoimaisuutta Suomessa. Uudistusten kokonaisuus koostuu uudistetusta kansalliskielistrategiasta, kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävästä hankkeesta sekä hallituksen kielipoliittisesta ohjelmasta.

Kansalliskielistrategia vastaa huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Työn tavoitteena on turvata kaikkien oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi sekä löytää ratkaisuja kielellisten oikeuksien toteutumisen haasteisiin. Suomen kielen käyttöala on kaventunut etenkin tieteessä ja elinkeinoelämässä. Myös ruotsinkielentaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen ja digitalisaation vaikutus kielellisten oikeuksien toteutumiseen ovat hankkeen ydinkysymyksiä. 

Strategiatyön valmisteluun kutsutaan mukaan asiantuntijoita, sidosryhmiä ja kansalaisia. Valmistelussa on hyödynnetty dialogista verkkoalustaa, jonka avulla kerätiin näkemyksiä niistä haasteista, joita suomen ja ruotsin käyttöön arkielämässä liittyy. Kuulemismuotoina käytetään myös seminaareja, alueellisia keskustelutilaisuuksia sekä strategisia dialogeja eri kohderyhmille.

Kieli-ilmapiirihankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä positiiviselle kieli-ilmapiirille, luoda yhteenkuuluvuutta ja voimaannuttaa eri kielten puhujia painottamalla kielen merkitystä ja tekemällä kielet näkyviksi. Hankkeessa luodaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Työtä toteutetaan vaikuttamalla asenteisiin, lisäämällä viranomaisten ja lasten sekä nuorten tietoisuutta kielellisistä oikeuksista ja kieliryhmistä sekä lisäämällä kieliryhmien välisiä kohtaamisia.

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliä koskeviin haasteisiin, kuten kielten elinvoimaisuus, kielellisten oikeuksien toteutuminen ja kielten käyttömahdollisuudet. Ensimmäistä kertaa toteutettavassa ohjelmassa käsitellään erityisesti saamen kieliä, viittomakieliä, romanikieltä ja karjalan kieltä.

Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia, joiden toteutuminen on edellytys muiden oikeuksien toteutumiselle. Julkisen vallan on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Yhteystiedot

Corinna Tammenmaa, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  0295150181  


Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150134