Kokoonpano

Valtioneuvosto nimittää tietosuojalautakunnan kolmivuotiskaudeksi. Nykyinen tietosuojalautakunta on asetettu 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi.

Tietosuojalautakunnan kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

OTL Pekka Nurmi
(erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö)

Varapuheenjohtaja:

professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto
(vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö)

Jäsenet:

hallintojohtaja Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki
(hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri)

konsultti Pertti Saloranta, Hämeenlinna
(yli-insinööri Tapani Tarvainen, Jyväskylän yliopisto)

johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto ry
(lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia)

lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry
(lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari)

asiantuntija Tuula Sario, Espoo
(päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry)

Sihteeri:

OTM Tanja Jaatinen