Koronavirukseen varautuminen oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriö ja hallinnonalan virastot seuraavat koronavirustilannetta ja ohjeistusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Asioinnissa oikeushallinnon virastojen kanssa tulisi ensisijaisesti käyttää sähköisiä asiointipalveluja sekä puhelinta ja sähköpostia. Hallinnonalan virastot viestivät vastuualueensa asioista ja oman sektorinsa varautumisesta.

Tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan. Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Jos oikeudenkäyntiin saapuminen estyy sairastumisen vuoksi, tulisi asiassa ottaa välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. 
Katso tietoa myös tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta.

Ulosottolaitos palvelee koronaviruksesta huolimatta normaalisti. Ulosoton sähköisessä asioinnissa voi hoitaa jo useimmat ulosottoasiat.
Katso tietoa myös Ulosottolaitoksen verkkosivuilta.

Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot palvelevat koronaviruksesta huolimatta arkisin klo 8.00–16.15. Toimistojen omilla palvelusivuilla ilmoitetaan mahdollisista poikkeuksista. Yhteydenpito toimistoihin tapahtuu ensisijaisesti etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Neuvontaa saa myös oikeusavun chatista sekä talous- ja velkaneuvonnan chatista arkisin klo 10–12. Lisäksi neuvontaa saa talous- ja velkaneuvonnan chatista torstaisin klo 15–17. Välttämättömät ja kiireelliset asiat hoidetaan ensisijaisesti. 

Oikeusaputoimistot tuottavat julkisen oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja. 
Oikeusaputoimistojen yhteystiedot 

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja. 
Edunvalvontatoimistojen yhteystiedot 

Oikeushallinnon korona-aiheiset tiedotteet sivustolla Oikeus.fi

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta valtioneuvoston sivuilla
Tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla

Tiedotteita ja uutisia koronasta

Ulosoton väliaikaisiin muutoksiin jatkoa
OM
Tiedote 18.3.2021 13.35

Päätöksiä aiheesta

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp; EV 31/2021 vp)
OM tasavallan presidentin esittely SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 28.3.2021 17.15
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp; EV 31/2021 vp)
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 28.3.2021 17.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 18.3.2021 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 12.3.2021 13.40