Koronavirukseen varautuminen oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriö ja hallinnonalan virastot seuraavat koronavirustilannetta ja ohjeistusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Asioinnissa oikeushallinnon virastojen kanssa tulisi ensisijaisesti käyttää sähköisiä asiointipalveluja sekä puhelinta ja sähköpostia. Hallinnonalan virastot viestivät vastuualueensa asioista ja oman sektorinsa varautumisesta.

Tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan. Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Jos oikeudenkäyntiin saapuminen estyy sairastumisen vuoksi, tulisi asiassa ottaa välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. 
Katso tietoa myös tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta.

Ulosottolaitos palvelee koronaviruksesta huolimatta normaalisti. Ulosoton sähköisessä asioinnissa voi hoitaa jo useimmat ulosottoasiat.
Katso tietoa myös Ulosottolaitoksen verkkosivuilta.

Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot palvelevat koronaviruksesta huolimatta arkisin klo 8.00–16.15. Toimistojen omilla palvelusivuilla ilmoitetaan mahdollisista poikkeuksista. Yhteydenpito toimistoon ja asiakastapaamiset toteutetaan toimistolla tai etäyhteydellä.  Neuvontaa saa myös oikeusavun chatista sekä talous- ja velkaneuvonnan chatista arkisin klo 10–12. Lisäksi neuvontaa saa talous- ja velkaneuvonnan chatista torstaisin klo 15–17. 

Oikeusaputoimistot tuottavat julkisen oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja. 
Oikeusaputoimistojen yhteystiedot 

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja. 
Edunvalvontatoimistojen yhteystiedot 

Oikeushallinnon korona-aiheiset tiedotteet sivustolla Oikeus.fi

Lisätietoa

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta valtioneuvoston sivuilla
Tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla

Tiedotteita ja uutisia koronasta

Ulosoton väliaikaisiin muutoksiin jatkoa

OM
Tiedote 18.3.2021 13.35

Päätöksiä aiheesta

Vuoden 2021 kuntavaaleista kunnille aiheutuneista menoista suoritettava kertakorvaus

OM raha-asiainvaliokunta SARS-CoV-2-virus 16.9.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)

OM tasavallan presidentin esittely SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 23.4.2021 11.00