Kriminaalipoliittinen osasto

Kriminaalipoliittisen osaston tehtävänä on kriminaalipolitiikan ja rikoksentorjunnan strateginen suunnittelu ja kehittäminen mukaan lukien rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle kuuluvat tehtävät, uhrin aseman kehittäminen ja korruption vastainen toiminta.

Osasto vastaa rikosseuraamusjärjestelmän kehittämisestä ja siihen liittyvästä lainvalmistelusta, Rikosseuraamuslaitoksen ja syyttäjälaitoksen toiminnan ohjauksesta, niitä koskevan lainsäädännön valmistelusta sekä lainsäädännön toimeenpanon seurannasta.

Osaston vastuulle kuuluvat myös toimialaan liittyvä kansainvälinen yhteistoiminta ja oikeuspoliittisen tutkimuksen yhteensovittaminen.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala

Kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikkö
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen

Syyttäjä- ja rikosseuraamusyksikkö
hallitusneuvos Katariina Jahkola

 

Kriminaalipoliittisen osaston yhteystiedot

Kriminaalipoliittinen osasto

Arto Kujala, osastopäällikkö 

 0295150408 
 

Kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikkö / KRY

Markus Alanko, erityisasiantuntija 

rikoksentorjunta

 0295150400 
 

Laura Hyppönen, harjoittelija 

 0295150108 
 

Mika Junninen, erityisasiantuntija 

 0295150406 
 

Aarne Kinnunen, apulaisosastopäällikkö 

korruptiokriminaalipolitiikkarikoksentorjunta

 0295150580 
 

Katriina Kiviharju, osastosihteeri 

 0295150254 
 

Riikka Kostiainen, viestintäasiantuntija 

 0295150252 
 

Venla Mäntysalo, erityisasiantuntija 

 0295150033 
 

Juuso Oilinki, erityisasiantuntija 

korruptio

 0295150323 
 

Minna Piispa, neuvotteleva virkamies 

rikoksentorjunta

 0295150223 
 

Miika Remes, korkeakouluharjoittelija 

 0295150047 
 

Elina Ruuskanen, erityisasiantuntija 

rikoksen uhritvaltionavustukset

 0295150418 
 

Saija Sambou, erityisasiantuntija 

rikoksentorjunta

 0295150352 
 

Mervi Sarimo, neuvotteleva virkamies 

rikoksen uhritvaltionavustukset

 0295150570 
 

Syyttäjä- ja rikosseuraamusyksikkö / SRY

Mika ( OM ) Aalto, neuvotteleva virkamies 

Eija Hakala-Kovanen, johdon sihteeri 

 0295150578 
 

Anne Hartoneva, hallitusneuvos 

rangaistusten täytäntöönpanorikosseuraamusjärjestelmäyhdyskuntaseuraamukset

 0295150344 
 

Tuuli Herlin, erityisasiantuntija 

rikosseuraamusjärjestelmä

 0295150602 
 

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija 

 0295150183 
 

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies 

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)syyttäjät

 0295150112 
 

Kristina Mattila, osastosihteeri 

 0295150384 
 

Marianne Mäki, neuvotteleva virkamies 

 0295150034 
 

Jukka Oikarainen, erityisasiantuntija 

syyttäjät

 0295150085 
 

Riitta Punju, erityisasiantuntija 

 0295150154 
 

Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150019 
 

Paulina Tallroth, Hallitusneuvos / Regeringsråd 

rikosseuraamusjärjestelmä

 0295150146