Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lainvalmistelun laatu 

Lainvalmistelun laadun parantamiseksi laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma, joka koskee koko valtioneuvostoa.

Paremman sääntelyn toimintaohjelma sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Valmistelua ohjaa Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä. Toimintaohjelmassa kehitetään

•    lainvalmistelun suunnitelmallisuutta ja osaamista,
•    vuorovaikutusta ja viestintää lainvalmistelussa,
•    lainvalmistelun vaikutusten arviointia sekä
•    teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä lainvalmistelussa.

Toimintaohjelman toimikausi on 2020-2023, mutta osa hankkeista voi jatkua myös pidempään. Lainvalmistelun kehittämistä ohjaa oikeusministeriö.

Ministeriöiden tukea lisätään, jotta ne voivat perusteellisesti arvioida lakiesitysten vaikutukset ihmisille, ympäristölle ja yrityksille. Lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistetaan ja lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia kehitetään. Valtioneuvoston kanslia ohjaa hankkeita.

Jälkiarviointijärjestelmän luomista koskeva VN TEAS –hanke.

Yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista jatketaan. Lisäksi laajennetaan kokeilua, jolla pyritään hillitsemään tarpeettoman sääntelytaakan kasvua. Hankkeita ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Sääntelyn sujuvoittamisen ohjausryhmä

Yhteystiedot

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus 0295150083  


Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus parempi sääntely  lainvalmistelun kehittäminen  0295150169  


Hanna-Leena Iso-Ketola, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto lainvalmistelun kehittäminen  parempi sääntely  0295150506  

Sivun alkuun