Lainvalmisteluosasto

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tehtävänä on edistää oikeusministeriön tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen toteutumista lainsäädännön keinoin. Lainvalmistelu on yksi ministeriön päätehtävistä.

Lainvalmistelijat vastaavat hankkeiden koko elinkaaresta hankkeen esivalmistelusta aina uudistuksen toimeenpanovaiheeseen liittyvään koulutukseen ja seurantaan asti. Kansallisten hankkeiden lisäksi huomattavan osan osaston työpanoksesta vie Euroopan unionin piirissä tapahtuva lainsäädäntöyhteistyö samoin kuin muu kansainvälinen yhteistyö.

Ministeriön ja osaston omien hankkeiden lisäksi lainvalmisteluosasto osallistuu merkittävässä määrin muiden ministeriöiden hankkeiden valmisteluun sekä vastaa valtioneuvoston lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä, ohjaamisesta ja neuvonnasta. Yksi tärkeä toimintamuoto on lausuntojen antaminen muiden ministeriöiden säädösehdotuksista. EU-oikeudellista neuvontaa annetaan yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksiköstä, joka myös avustaa ministeriön johtoa EU- ja kansainvälisessä toiminnassa.

Osaston laintarkastusyksikkö tarkastaa ministeriöissä valmistellut lakiehdotukset sekä muut kuin yleiseltä merkitykseltään vähäiset asetusehdotukset.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Antti T. Leinonen

Julkisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson

Yksityisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Pekka Pulkkinen

Laintarkastusyksikkö
lainsäädäntöneuvos Tiina Honkanen

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö
lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen

Lainvalmisteluosaston yhteystiedot

Lainvalmisteluosasto

Lainvalmisteluosasto

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

0295150264 

Johdon tuki

Hanna-Leena Iso-Ketola, erikoissuunnittelija 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntely

0295150506 

Raili Paananen, johdon sihteeri 

0295150296 

Taina Riihinen, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelukoulutuslainvalmistelun kehittäminenlakikieliparempi sääntely

0295150218 

Julkisoikeuden yksikkö

Mia Eklund, erityisasiantuntija 

0295150006 

Kristel Englund, neuvotteleva virkamies 

0295150117 

Arlene Eräheimo, korkeakouluharjoittelija 

0295150020 

Heini Färkkilä, erityisasiantuntija 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos 

Ahvenanmaan itsehallinto

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lainsäädäntöneuvos 

perustuslakivaltiosääntö

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, osastosihteeri 

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lainsäädäntöneuvos 

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

0295150396 

Virpi Koivu, erityisasiantuntija 

tietosuojahenkilörekisterit

0295150071 

Virpi Korhonen, Lainsäädäntöneuvos 

julkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvityksethenkilörekisterit

0295150100 

Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja 

valmiuslainsäädäntökokoontumislainsäädäntöperustuslaki

0295150280 

Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos 

ihmisoikeudetperusoikeudetsananvapauslainsäädäntöyhdenvertaisuus

0295150230 

Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos 

EU-tuomioistuinmuutoksenhakuhallintolainkäyttö

0295150450 

Anu Mutanen, erityisasiantuntija 

perustuslakivaltiosääntö

0295150311 

Anu Talus, Lainsäädäntöneuvos 

henkilörekisterittietosuoja

Niklas Vainio, Lainsäädäntöneuvos 

0295150041 

Leena Vettenranta, erityisasiantuntija 

henkilörekisteritjulkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvitykset

0295150372 

Olli Wikberg, Lainsäädäntöneuvos 

muutoksenhakuhallintolainkäyttö

0295150253 

Sonja Wikman, toimistosihteeri 

0295150022 

Laintarkastusyksikkö

Riku Ahola, Lainsäädäntöneuvos 

0295150356 

Leo Forss, Lainsäädäntöneuvos 

0295150043 

Katri Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos 

0295150090 

Tiina Honkanen, Lainsäädäntöneuvos 

laintarkastus

0295150360 

Marja Jokinen, osastosihteeri 

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lainsäädäntöneuvos 

lakikielilaintarkastus

0295150496 

Jukka Nurmio, Lainsäädäntöneuvos 

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lainsäädäntöneuvos 

0295150540 

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos 

konkurssivelkajärjestely

0295150502 

Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos 

eläinsuojelurikoksetympäristörikokset

0295150244 

Pekka Heinonen, erityisasiantuntija 

0295150053 

Sami Kiriakos, erityisasiantuntija 

rahanpesu

0295150054 

Arja Martikainen, osastosihteeri 

0295150388 

Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos 

huumausainerikoksetkorruptiolahjontarikoslaki

0295150486 

Mikko ( OM ) Ojala, osastosihteeri 

0295150179 

Katariina Paakkanen, erityisasiantuntija 

0295150101 

Jukka Siro, erityisasiantuntija 

0295150021 

Sanna Vanhalakka, osastosihteeri 

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lainsäädäntösihteeri 

konkurssisakkomenettely

0295150240 

Yksityisoikeuden yksikkö

Anna Aarre-Ahtio, osastosihteeri 

0295150370 

Riitta Haapasaari, erityisasiantuntija 

tuotevastuuvahingonkorvauslainsäädäntövakuutuslainsäädäntövelkojen perintä

0295150139 

Sirpa Halmela, toimistosihteeri 

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Tutkija 

0295150283 

Johanna Hossa, erityisasiantuntija 

0295150195 

Päivi Ijäs, toimistosihteeri 

0295150366 

Susanna Polvi, toimistosihteeri 

0295150152 

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöjohtaja 

arvopaperitesineoikeuskiinnityskiinteistönkauppalainhuudatusmaakaaritakausvelvoiteoikeus

0295150224 

Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos 

kiinteistönkauppalainhuudatusmaakaariympäristöoikeus

0295150584 

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Eeva Aittoniemi, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiatoikeus- ja sisäasiat (EU)

0295150170 

Katja Arenmaa, EU-erityisasiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

0295150504 

Johanna Isoaho, eu-asiantuntija 

0295150036 

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja 

EU:n perussopimukset

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos 

EU:n perussopimukset

0295150480 

Sini Kumpulainen, eu-asiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

0295150566 

Päivi Lahtinen, toimistosihteeri 

0295150055 

Liisa Leppävirta, EU-erityisasiantuntija 

0295150099 

Jussi Mäkinen, erityisasiantuntija 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatkansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

0295150528 

Tia-Maaret Möller, Lainsäädäntöneuvos 

0295150105 

Liisa Palola, toimistosihteeri 

67504 

Anna Pohjalainen, eu-asiantuntija 

asiakirjajulkisuusjulkisuuslainsäädäntö

0295150194 

Mari Puranen, toimistosihteeri 

0295150051 

Virva Raitio 

0295150025 

Jassi Saurio, eu-asiantuntija 

0295150235 

Jussi Tikkanen, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiatViro/Baltia-yhteistyöKiina-yhteistyö

0295150270 

Sina Uotila, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntelyEU:n perussopimukset

0295150536 

Marina Venäläinen, neuvotteleva virkamies 

Venäjä-yhteistyökansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

0295150236 

Sonya Walkila, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyperusoikeudetEU:n perussopimuksetEU-tuomioistuin

0295150201