Lainvalmisteluosasto

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tehtävänä on edistää oikeusministeriön tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen toteutumista lainsäädännön keinoin. Lainvalmistelu on yksi ministeriön päätehtävistä.

Lainvalmistelijat vastaavat hankkeiden koko elinkaaresta hankkeen esivalmistelusta aina uudistuksen toimeenpanovaiheeseen liittyvään koulutukseen ja seurantaan asti. Kansallisten hankkeiden lisäksi huomattavan osan osaston työpanoksesta vie Euroopan unionin piirissä tapahtuva lainsäädäntöyhteistyö samoin kuin muu kansainvälinen yhteistyö.

Ministeriön ja osaston omien hankkeiden lisäksi lainvalmisteluosasto osallistuu merkittävässä määrin muiden ministeriöiden hankkeiden valmisteluun sekä vastaa valtioneuvoston lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä, ohjaamisesta ja neuvonnasta. Yksi tärkeä toimintamuoto on lausuntojen antaminen muiden ministeriöiden säädösehdotuksista. EU-oikeudellista neuvontaa annetaan yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksiköstä, joka myös avustaa ministeriön johtoa EU- ja kansainvälisessä toiminnassa.

Osaston laintarkastusyksikkö tarkastaa ministeriöissä valmistellut lakiehdotukset sekä muut kuin yleiseltä merkitykseltään vähäiset asetusehdotukset.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Antti T. Leinonen

Julkisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Ville Hinkkanen

Yksityisoikeuden yksikkö
lainsäädäntöjohtaja Pekka Pulkkinen

Laintarkastusyksikkö
lainsäädäntöneuvos Tiina Honkanen

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö
lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen

Lainvalmisteluosaston yhteystiedot

Lainvalmisteluosasto

Lainvalmisteluosasto

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

 0295150264 
 

Johdon tuki

Hanna-Leena Iso-Ketola, erikoissuunnittelija 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntely

 0295150506 
 

Raili Paananen, johdon sihteeri 

 0295150250 
 

Taina Riihinen, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelukoulutuslainvalmistelun kehittäminenlakikieliparempi sääntely

 0295150218 
 

Julkisoikeuden yksikkö

Mia Eklund, erityisasiantuntija 

 0295150006 
 

Kristel Englund, neuvotteleva virkamies 

 0295150117 
 

Heini Färkkilä, erityisasiantuntija 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

 0295150378 
 

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos 

Ahvenanmaan itsehallinto

 0295150334 
 

Johannes Heikkonen, Lainsäädäntöneuvos 

perustuslakivaltiosääntö

 0295150839 
 

Tyyni Holma-Paukkeri, osastosihteeri 

 0295150374 
 

Tanja Jaatinen, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150056 
 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyhallinto-oikeus

 0295150396 
 

Virpi Koivu, erityisasiantuntija 

tietosuojahenkilörekisterit

 0295150071 
 

Virpi Korhonen, Lainsäädäntöneuvos 

julkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvityksethenkilörekisterit

 0295150100 
 

Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja 

valmiuslainsäädäntökokoontumislainsäädäntöperustuslaki

 0295150280 
 

Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos 

ihmisoikeudetperusoikeudetsananvapauslainsäädäntöyhdenvertaisuus

 0295150230 
 

Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos 

EU-tuomioistuinmuutoksenhakuhallintolainkäyttö

 0295150450 
 

Anu Mutanen, erityisasiantuntija 

perustuslakivaltiosääntö

 0295150311 
 

Anu Talus, Lainsäädäntöneuvos 

henkilörekisterittietosuoja

Niklas Vainio, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150041 
 

Leena Vettenranta, erityisasiantuntija 

henkilörekisteritjulkisuuslainsäädäntötietosuojaturvallisuusselvitykset

 0295150372 
 

Olli Wikberg, Lainsäädäntöneuvos 

muutoksenhakuhallintolainkäyttö

 0295150253 
 

Sonja Wikman, toimistosihteeri 

 0295150022 
 

Laintarkastusyksikkö

Riku Ahola, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150356 
 

Leo Forss, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150043 
 

Katri Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150090 
 

Tiina Honkanen, Lainsäädäntöneuvos 

laintarkastus

 0295150360 
 

Marja Jokinen, osastosihteeri 

 0295150362 
 

Ann-Marie Malmsten, Lainsäädäntöneuvos 

lakikielilaintarkastus

 0295150496 
 

Jukka Nurmio, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150488 
 

Carolina Slangus-Forss, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150540 
 

Rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos 

konkurssivelkajärjestely

 0295150502 
 

Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos 

eläinsuojelurikoksetympäristörikokset

 0295150244 
 

Pekka Heinonen, erityisasiantuntija 

 0295150053 
 

Markus Ingström, erityisasiantuntija 

 0295150060 
 

Sami Kiriakos, erityisasiantuntija 

rahanpesu

 0295150054 
 

Arja Martikainen, osastosihteeri 

 0295150388 
 

Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos 

huumausainerikoksetkorruptiolahjontarikoslaki

 0295150486 
 

Mikko ( OM ) Ojala, osastosihteeri 

 0295150179 
 

Katariina Paakkanen, erityisasiantuntija 

 0295150101 
 

Jukka Siro, erityisasiantuntija 

 0295150021 
 

Sanna Vanhalakka, osastosihteeri 

 0295150221 
 

Tuukka Vähätalo, Lainsäädäntösihteeri 

konkurssisakkomenettely

 0295150240 
 

Yksityisoikeuden yksikkö

Anna Aarre-Ahtio, osastosihteeri 

 0295150370 
 

Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos 

esineoikeuskauppalakikiinnityskuluttajansuojakulutusluottolöytötavarattakausverkkokauppa

 0295150554 
 

Riitta Haapasaari, erityisasiantuntija 

tuotevastuuvahingonkorvauslainsäädäntövakuutuslainsäädäntövelkojen perintä

 0295150139 
 

Sirpa Halmela, toimistosihteeri 

 0295150225 
 

Aleksi Heikkilä, Tutkija 

 0295150283 
 

Johanna Hossa, erityisasiantuntija 

 0295150195 
 

Päivi Ijäs, toimistosihteeri 

 0295150366 
 

Kirsikka Linnanmäki, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150045 
 

Susanna Polvi, toimistosihteeri 

 0295150152 
 

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöjohtaja 

arvopaperitesineoikeuskiinnityskiinteistönkauppalainhuudatusmaakaaritakausvelvoiteoikeus

 0295150224 
 

Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos 

kiinteistönkauppalainhuudatusmaakaariympäristöoikeus

 0295150584 
 

Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Eeva Aittoniemi, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

 0295150170 
 

Katja Arenmaa, EU-erityisasiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

 0295150504 
 

Vappu Halonen, EU-avustaja 

 0295160249 
 

Johanna Isoaho, eu-asiantuntija 

 0295150036 
 

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja 

EU:n perussopimukset

 0295150284 
 

Joni Korpinen, EU-avustaja 

 0295160560 
 

Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos 

EU:n perussopimukset

 0295150480 
 

Sini Kumpulainen, eu-asiantuntija 

oikeus- ja sisäasiat (EU)

 0295150566 
 

Päivi Lahtinen, toimistosihteeri 

 0295150055 
 

Liisa Leppävirta, EU-erityisasiantuntija 

 0295150099 
 

Jussi Mäkinen, erityisasiantuntija 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatkansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

 0295150528 
 

Tia-Maaret Möller, Lainsäädäntöneuvos 

 0295150105 
 

Liisa Palola, toimistosihteeri 

Anna Pohjalainen, eu-asiantuntija 

asiakirjajulkisuusjulkisuuslainsäädäntö

 0295150194 
 

Mari Puranen, toimistosihteeri 

 0295150051 
 

Virva Raitio,  

 0295150025 
 

Jassi Saurio, eu-asiantuntija 

 0295150235 
 

Jussi Tikkanen, neuvotteleva virkamies 

kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiatViro/Baltia-yhteistyöKiina-yhteistyö

 0295150270 
 

Sina Uotila, Lainsäädäntöneuvos 

lainvalmistelun kehittäminenparempi sääntelyEU:n perussopimukset

 0295150536 
 

Marina Venäläinen, neuvotteleva virkamies 

Venäjä-yhteistyökansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat

 0295150236 
 

Sonya Walkila, Lainsäädäntöneuvos 

hallintomenettelyperusoikeudetEU:n perussopimuksetEU-tuomioistuin

 0295150201 
 

Anna Wennäkoski, EU-avustaja 

 0295160025