Lapsen sukunimen muuttaminen isän sukunimeksi

Sukunimen muuttamisen edellytykset

Jos lapsi on saanut äidin sukunimen, kun vanhemmilla ei ole ollut yhteistä sukunimeä lapsen syntyessä eikä isyyttä ollut vahvistettu eikä merkitty väestötietojärjestelmään, lapsen sukunimi voidaan muuttaa isyyden vahvistamisen jälkeen isän sukunimeksi.

Kuka päättää lapsen sukunimen muuttamisesta?

Kun vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, he päättävät yhdessä lapsen sukunimen muuttamisesta lapsen isän sukunimeksi. Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huoltajia, on lapsen huoltajalla tai huoltajilla oikeus päättää lapsen sukunimen muuttamisesta.

Lapsen oma suostumus

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen suostumuksensa.

Miten sukunimi muutetaan?

Lapsen sukunimi muutetaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Maistraateista saa lomakkeita ilmoituksen tekemistä varten mm. sen kotisivuilta (www.maistraatti.fi) .

Esimerkki: Tarja Vuori saa lapsen ja Kari Koski tunnustaa isyytensä. Kun lapsi ilmoitetaan väestötietojärjestelmään, maistraatti ei vielä ole hyväksynyt isyyden tunnustamista. Näin ollen lapsi saa äidin sukunimen Vuori. Tämän jälkeen maistraatti hyväksyy tunnustamisen ja Kari Kosken isyys on vahvistettu. Lapsen sukunimi voidaan ilmoittamalla muuttaa isän nimeksi Koski.

Lapsen sukunimen muuttaminen vanhempien yhteiseksi sukunimeksi

Sukunimen muuttamisen edellytykset

Jos alaikäisen lapsen vanhemmat, jotka ovat yhdessä lapsensa huoltajia, menevät avioliittoon keskenään ja ottavat yhteisen sukunimen, he voivat myös sopia, että lapsi saa heidän yhteisen sukunimensä.

Lapsen oma suostumus

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen suostumuksensa.

Miten sukunimi muutetaan?

Lapsen sukunimi muutetaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Maistraateista saa lomakkeita ilmoituksen tekemistä varten mm. sen kotisivuilta (www.maistraatti.fi) .

Esimerkki: Leena Ranta ja Mikko Lehti ovat yhdessä lapsensa huoltajia. Lapsen sukunimeksi on aikanaan valittu äidin sukunimi Ranta. Leena Ranta ja Mikko Lehti menevät keskenään avioliittoon ja Leena ottaa sukunimekseen Lehti. Leena ja Mikko voivat, niin halutessaan, ilmoittaa maistraatille, että heidän viisivuotiaan lapsensa sukunimi on jatkossa Lehti.