Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma

Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten ja viranomaisten tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja parantaa uhrien ohjautumista palveluihin.

Keskeisiä kokonaisuuksia ovat muun muassa väkivallan ennaltaehkäisy ja tekijöiden kuntoutus, suojatoimet toistuvan väkivallan uhrien auttamiseksi, kunniaan liittyvä väkivalta sekä digitaalinen väkivalta, häirintä ja muut uudet väkivallan muodot.

Valmistelutyössä otetaan huomioon muun muassa Suomelle annetut suositukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi sekä muut aiheesta käynnissä olevat tai olleet ohjelmat. Yhteistyötä tehdään myös valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan kanssa.

Yhteystiedot

Elina Ruuskanen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Esikunta rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  0295150418