Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2019 

EU-komissio on avannut lukuisia oikeusalan EU-rahoitushakuja vuodelle 2019. Tänä vuonna EU-rahoitusta suunnataan EU-lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon, oikeusalan toimijoiden koulutukseen ja tietoisuuden edistämiseen. EU-rahoituksella voidaan muun muassa perustaa kokonaan uusia hankkeita, tai sillä voidaan rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

EU-rahoitusta on saatavilla muun muassa tietosuojauudistuksen täytäntöönpanoon, sähköisen oikeuden (nk. E-Justice) hankkeisiin sekä laaja-alaisesti EU-lainsäädännön täytäntöönpanon edistämiseksi siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. Rahoitusta suunnataan myös rasismin, nettivihapuheen, häirinnän ja väkivallan torjuntaan, yhdenvertaisuuden, vammaisten oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.  

Oikeusalalla on olemassa kaksi EU-rahoitusohjelmaa, joiden kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on yhteensä noin 109 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset, sekä kansalaisjärjestöt.

Mikäli kiinnostuit hankkeista tai haluat lisätietoa EU-rahoituksesta ota yhteyttä:

erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, puh. 029 515 0275, [email protected]
erityisasiantuntija Jussi Mäkinen,  puh. 029 515 0528, [email protected]

Ajankohtaiset oikeusalaohjelman haut:

Call for proposals for action grants to support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Avautui 15/01/2019, sulkeutuu 18/06/2019
Budjetti 5 685 000  € 
Haun tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja EU-lainsäädännön toimeenpanoa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Lisäksi tuetaan Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellisen verkoston jäseniä, kansallisia viranomaisia, tuomioistuimia ja ammattijärjestöjä. 
Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Haun erityistavoitteena on tukea ja edistää oikeusalan koulutusta eri ammattiryhmille yhtenäisen oikeudellisen ja lainsäädännöllisen kulttuurin vahvistamiseksi EU:ssa. 
Avautuu 31/01/2019, sulkeutuu 27/06/2019
Budjetti 5 350 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects

Haun tarkoituksena on rahoittaa erityisesti rajatylittäviä hankkeita, joiden tavoitteena on edistää Euroopan e-Justice strategian 2019-2023 tavoitteiden toteutumista.
Avautuu 31/01/2019, sulkeutuu 13/06/2019
Budjetti 2 200 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa tehokasta oikeuden saatavuutta, mukaan lukien rikoksen uhrin oikeuksien edistäminen ja tukeminen vastaajan oikeudet huomioiden. 
Esimerkkejä rahoitettavista toiminnoista: tiedonkeruu/tutkimus, koulutus, erilaiset keskinäisen oppimisen toiminnot kuten pyöreän pöydän keskustelut, tiedotustoiminta jne. 
Avautui 16/01/2019, sulkeutuu 15/05/2019
Budjetti 3 600 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

Haun tarkoituksena on parantaa EU-lainsäädännön tehokasta soveltamista ja tukea uusia avauksia ja kehittämistä huumeiden vastaisen politiikan alalla. Prioriteettina on tukea alalla toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamista sekä huumeisiin liittyvän tutkimustiedon parempaa hyödyntämistä. 
Esimerkkejä rahoitettavista toiminnoista: tiedonkeruu, koulutukset, verkostojen luominen, seminaarit, tiedotustoiminta jne.
Avautuu myöhemmin vuonna 2019, budjetti  2 375 000  € 

Ajankohtaiset perusoikeus-, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelman haut:

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child – child-friendly justice

Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa lapsiystävällisiä käytäntöjä oikeudellisissa prosesseissa ja lisätä oikeushallinnon ammattilaisten tietoisuutta lasten oikeuksista. 
Avautui 15/1/2019, sulkeutuu 14/5/2019
Budjetti € 4 000 000
Lisätietoa hausta

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

Haun prioriteettina on lisätä tietoisuutta EU-kansalaisten oikeuksista ja lisätä EU-kansalaisten demokraattista osallistumista, erityisesti aliedustettujen ryhmien osalta kuten naiset ja nuoret. Toinen prioriteetti on tukea kansallisia vaaleihin liittyvien koordinaatioverkostojen rakentamista ja toteuttamista. 
Avautui 15/1/2019, sulkeutuu 11/4/2019
Budjetti 1 500 000  € 
Lisätietoa hausta

Restricted call for proposals to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation

Tavoitteena on tarjota kohdennettua tukea kansallisten tietosuojavaltuutettujen tiedotustoimintaan, jonka kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset sekä suuri yleisö. 
Avautui 15/1/2019, sulkeutuu 11/4/2019
Budjetti 1 000 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

Haulla on kaksi erillistä painopistealuetta: 1) sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen, 2) lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen. Ensimmäisen painopistealueen sisällä tuetaan hankkeita, joilla puututaan perheväkivaltaan, väkivaltaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä kohtaan sekä seksuaaliseen häirintään. Toisen painopistealueen erityisenä tarkoituksena on vahvistaa eri ammattiryhmien osaamista toimia lapsiin kohdistuvan väkivallan tilanteissa. 
Avautuu 31/1/2019, sulkeutuu 13/6/2019
Budjetti 11 700 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

Haun prioriteetteja ovat työelämän monimuotoisuuden vahvistaminen, seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän vastustaminen, etniseen taustaan tai uskontoon perustuvan syrjinnän vastustaminen, romaneihin kohdistuvan syrjinnän vastustaminen, syrjintään liittyvän tiedonkeruun kehittäminen sekä kansallisten romaniasioiden kontaktipisteiden tukeminen. 
Avautuu 31/1/2019, sulkeutuu 20/6/2019
Budjetti  5 000 000  € 
Lisätietoa hausta

Supporting National Roma Contact Points on national Roma platforms

Rajattu haku romaniasioiden kansallisten verkostojen kehittämiseen. 
Avautuu 31/1/2019, sulkeutuu 20/6/2019
Budjetti € 1 000 000
Lisätietoa hausta

Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care

Kansallisille tasa-arvoviranomaisille rajatun haun painopisteenä on eri elämänvaiheiden tasa-arvohaasteet. Haun tarkoituksena on tukea jäsenmaita tietoisuuden lisäämisessä ja sukupuolistereotypioiden purkamisessa suhteessa työelämään ja perhe-elämään liittyviin rooleihin. 
Avautuu 31/1/2019, sulkeutuu 16/5/2019
Budjetti 3 000 000  € 
Lisätietoa hausta

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

Haku jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen: kaikille toimijoille avoin haku, jonka tarkoituksena on kehittää erilaisia toimintamalleja puuttua rasismiin ja muihin suvaitsemattomuuden muotoihin. Toinen kokonaisuus on verkkovihapuheeseen puuttumisen kokonaisuus. Kolmannen kokonaisuuden tarkoitus on tukea jäsenvaltioiden vastuuviranomaisia työssä rasismin, viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä. Erityisesti painopisteinä ovat toimijoiden välisen yhteistyön ja koordinaation kehittäminen, seurannan kehittäminen, lainsäädännön tehokkaampi toimeenpano, viharikosten uhrien tukipalveluiden kehittäminen.  
Avautuu 31/1/2019, sulkeutuu 24/4/2019
Budjetti 7 000 000  € 
Lisätietoa hausta