Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2022

EU-komissio on avannut oikeusalan EU-rahoitusohjelman (Justice Programme) haut vuodelle 2022.  Rahoitusta suunnataan siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyöhön, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. 

Okeusalan rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2022 on yhteensä noin 44 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt.

EU-rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa. 

Euroopan komission uutiskirje oikeusalan ohjelman hauista vuodelle 2022.  

Lisätietoja:
Roosa Talvitie, erityisasiantuntija, p. 0295 150 147, [email protected]

Ajankohtaiset Oikeusalan ohjelman haut:

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

Haussa pyritään rahoittamaan rajat ylittäviä hankkeita, jotka edistävät Euroopan sähköisen oikeuden (e-justice)- strategian 2019-2023 tavoitteiden toteutumista.
Avautui 15.12.2021, sulkeutuu 15.3.2022
Budjetti: 2 800 000 €
Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta

 

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters


Haun tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja EU-lainsäädännön toimeenpanoa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Lisäksi tuetaan Euroopan rikosoikeudellisten ja siviili- ja kauppaoikeudellisten verkostojen kansallista toimintaa, kansallisia viranomaisia, tuomioistuimia ja ammattijärjestöjä.

Avautui 15.12.2021, sulkeutuu 16.3.2022
Budjetti: 5 500 000 €

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta

 

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights


Haun tavoitteena on tukea ja edistää oikeusalan koulutusta eri ammattiryhmille yhtenäisen oikeudellisen ja lainsäädännöllisen kulttuurin vahvistamiseksi EU:ssa.
Avautui 15.12.2021, sulkeutuu 22.3.2022
Budjetti: 5 000 000€

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta