Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2021 

EU-komissio on avannut oikeusalan EU-rahoitusohjelman (Justice Programme) haut vuodelle 2021. Tänä vuonna EU-rahoitusta suunnataan siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. 

Vuoden 2021 hakujen määräaika on 18.5., pois lukien rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksia koskeva haku, jonka määräaika on 9.9. Oikeusalan haut asetetaan kaksivuotisella työohjelmalla, eli vuoden 2021 rahoitushaut toistuvat pääasiassa myös vuonna 2022. Rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksia koskeva haku järjestetään ainoastaan vuonna 2021, minkä vuoksi haun määräaikaa on pidennetty. 

EU-rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Oikeusalan rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on yhteensä noin 45 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt.

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa. 

Euroopan komission uutiskirje oikeusalan ohjelman hauista vuodelle 2021.  

Lisätietoja:
Jussi Mäkinen, erityisasiantuntija, p. 029 515 0528, [email protected]

Ajankohtaiset Oikeusalan ohjelman haut:

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-2021-JCOO)

Haun tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja EU-lainsäädännön toimeenpanoa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Lisäksi tuetaan Euroopan rikosoikeudellisten ja siviili- ja kauppaoikeudellisten verkostojen kansallista toimintaa, kansallisia viranomaisia, tuomioistuimia ja ammattijärjestöjä.
Avautui 9.3.2021, sulkeutuu 18.5.2021
Budjetti 6 650 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-2021-JACC) 

Haun tarkoituksena on edistää sekä rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen että rikoksen uhrien oikeuksia. Tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa tehokasta oikeuden saatavuutta. Esimerkkejä rahoitettavista toiminnoista: tiedonkeruu ja tutkimus, koulutus, erilaiset keskinäisen oppimisen toiminnot, tiedotustoiminta jne. 
Avautuu 12.5.2021, sulkeutuu 9.9.2021
Budjetti 6 200 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects (JUST-2021-EJUSTICE)

Haun tarkoituksena on rahoittaa joko kansallisia tai rajat ylittäviä hankkeita, jotka edistävät Euroopan sähköisen oikeuden (e-justice) strategian 2019–2023 tavoitteiden toteutumista.
Avautui 9.3.2021, sulkeutuu 18.5.2021
Budjetti 2 800 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-2021-JTRA)

Haun tavoitteena on tukea ja edistää oikeusalan koulutusta eri ammattiryhmille yhtenäisen oikeudellisen ja lainsäädännöllisen kulttuurin vahvistamiseksi EU:ssa. 
Avautui 9.3.2021, sulkeutuu 18.5.2021
Budjetti 5 350 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.