Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto vastaa osaltaan oikeusturvapolitiikan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta.

Osaston vastuulle kuuluu tuomioistuinten, oikeusaputoimen, yleisen edunvalvonnan, kuluttajariitalautakunnan, konkurssiasiamiehen sekä Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistehtävien tulosohjaustehtävät ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen (toiminnan ja organisaatioiden rakenteet, työnantaja- ja henkilöstöhallinto, tehtäväalueen toimitilat ja vuokrasopimukset sekä virastojen henkilöstökoulutus) sekä ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä sen toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Osasto tilaa toimialaansa koskevat toimialariippuvaiset ict-palvelut ORK:lta ja tekee vuosittain sektorikohtaiset palvelusopimukset ORK:n kanssa.

Lisäksi osasto vastaa toimialueensa säädösvalmistelusta. Osasto huolehtii tuomarinvalinta-, oikeudenkäyntiavustaja- ja tuomarinkoulutuslautakunnan toimintaedellytyksistä sekä osallistuu toimialaansa liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisessä oikeudenhoidossa osasto seuraa kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä ja hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ohjaa ja kouluttaa hallinnonalan virastoja sekä tukee niitä päivittäisessä oikeusapuasiakirjojen valmistelussa.

Osasto kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Tuomioistuinyksikkö
hallitusneuvos Anne Hallavainio

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Merja Muilu

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
hallitusneuvos Merja Norros

Koulutusyksikkö
koulutuspäällikkö Marika Yli-Ikkelä

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
hallitusneuvos Lauri Liusvaara

Aineistopankki-hanketoimisto
hankejohtaja Marko Loisa

HAIPA-hanketoimisto
hankejohtaja Tuula Kivari

Osoitetiedot

Oikeusministeriö
käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Huom. käyntiosoitteet:
Aineistopankki-hanketoimisto ja HAIPA-hanketoimisto
Käyntiosoite: Ratamestarinkatu 7 A, Helsinki

Koulutusyksikkö
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 5, Helsinki

Oikeushallinto-osaston yhteystiedot

Oikeushallinto-osasto

Kari Kiesiläinen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

 0295150138 
 

AIPA-hanketoimisto

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

 

Ulla Honkanen, asiantuntija 

 0295150226 
 

Netta Keskiväli, hankekoordinaattori 

 0295150052 
 

Pasi Kumpula, kehittämispäällikkö 

 0295150173 
 

Timo-Juhani Laurila, erityisasiantuntija 

 0295150199 
 

Marko Loisa, hankejohtaja 

 0295150175 
 

Tarja Salonen, hankesihteeri 

 0295150122 
 

Aki Sartolahti, hallinnollinen avustaja 

Krista Soukola, Kehityspäällikkö 

 0295150255 
 

HAIPA -hanketoimisto

Heidi Aalto, Assistentti 

 0295150305 
 

Sami Aalto, erityisasiantuntija 

 0295150325 
 

Annika Aroharju, asiantuntija 

 0295150012 
 

Raija Hietala, hankekoordinaattori 

 0295150281 
 

Jukka Hyyryläinen, asiantuntija 

 0295150028 
 

Tuula Kivari, hankejohtaja 

 0295150546 
 

Timo Maltio, testauspäällikkö 

 0295665849 
 

Miika Melama, hankearkkitehti 

 0295665687 
 

Noora Paajanen, erityisasiantuntija 

 0295150282 
 

Juuso Peltonen, erityisasiantuntija 

 0295150023 
 

Riikka Pirttisalo, erityisasiantuntija 

 0295150013 
 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö 

 0295665871 
 

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö

Anna-Lena Halttunen, Kansainvälisten asioiden sihteeri 

kansainväliset elatusapuasiat

 0295150364 
 

Tuuli Kainulainen, hallitussihteeri 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon,  

 0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, hallitusneuvos 

kansainvälinen oikeusapu rikosasioissarikoksentekijän luovuttaminentuomittujen siirto

 0295150208 
 

Mari Mäki, osastosihteeri 

 0295150086 
 

Tanja Niemi, hankepäällikkö 

kansainväliset elatusapuasiatEU:n siviilioikeudellinen verkosto

 0295150464 
 

Merja Norros, hallitusneuvos 

kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissa

 0295150590 
 

Hanna Rantala, hallitussihteeri 

kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissalapsikaappaukset

 0295150386 
 

Mimmu Rättilä, hallinnollinen avustaja 

 0295150161 
 

Pauliina Virta, hallitussihteeri 

 0295150046 
 

Koulutusyksikkö

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija 

 0295150227 
 

Kati Kivistö, Koulutusasiantuntija 

 0295150292 
 

Satu Ojala, Koulutuskoordinaattori 

 0295150162 
 

Sari Piiroinen, Koulutuskoordinaattori 

 0295150277 
 

Minna Sipola, Koulutusasiantuntija 

 0295150419 
 

Katja Tuominiemi, Koulutuskoordinaattori 

 0295150015 
 

Aino Weissenfelt, Koulutuskoordinaattori 

 0295150312 
 

Marika Yli-Ikkelä, Koulutuspäällikkö 

 0295150174 
 

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö

Kirta Heine, hallitusneuvos 

oikeusapu

 0295150214 
 

Sanna Helesuo, erikoissuunnittelija 

 0295150005 
 

Tuire Honko, neuvotteleva virkamies 

oikeusapu

 0295150242 
 

Harri Jeskanen, suunnittelija 

 0295150132 
 

Essi Karvinen, korkeakouluharjoittelija 

 0295150015 
 

Anu Laine, kehittämispäällikkö 

 0295150274 
 

Kari Liede, hallitusneuvos 

 0295150210 
 

Merja Muilu, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö 

asianajajatoikeusapu

 0295150200 
 

Marko Niiranen, suunnittelija 

 

Sami Pajukangas, suunnittelija 

 0295150594 
 

Anni Pentti, koordinaattori 

ulosotto ja maksuhäiriötoikeusapuedunvalvonta

 0295150327 
 

Antti Rein, erityisasiantuntija 

ulosotto ja maksuhäiriöt

 0295150402 
 

Maaria Rubanin, hallitusneuvos 

edunvalvontaoikeusapu

 0295150140 
 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitussihteeri 

edunvalvonta

 0295150262 
 

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Sari ( OM ) Aho, Pääluottamusmies 

 0295150205 
 

Ville Huovinen, tarkastaja 

 0295150251 

Lauri Liusvaara, hallitusneuvos 

 0295150160 
 

Eija Mikkonen, viestintäasiantuntija 

 0295150420 
 

Sanna Nevalainen, Projektikoordinaattori 

 0295150017 

Samuli Niinimäki, Virkamiesharjoittelija 

 0295150039 
 

Sakari Perkiömäki, tarkastaja 

 0295150472 
 

Iida Saarenmaa, osastosihteeri 

 0295643441 
 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Jaakko Turunen, sihteeri, akateeminen 

 0295150007 
 

Alice Utriainen, Pääluottamusmies 

 

Eeva Vasara, toimistosihteeri 

 0295150024 
 

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

 0295150207 
 

Max Wahlroos, Virkamiesharjoittelija 

 0295150065 
 

Tuomioistuinyksikkö

Raimo Ahola, Suunnittelupäällikkö 

budjetti

 0295150286 
 

Inka Grönqvist, erityisasiantuntija 

 0295150096 
 

Anne Hallavainio, hallitusneuvos 

lautamiehettuomioistuimet

 0295150458 
 

Tiia Hallivuori, erityisasiantuntija 

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija 

 0295150026 
 

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija 

hallintolainkäyttö

 0295150228 
 

Jarkko Mannerhovi, hallitussihteeri 

tuomioistuinharjoittelu

 0295150232 
 

Jyrki Määttä, projektipäällikkö 

 0295649743 
 

Kirsi Nevalainen, osastosihteeri 

 0295150382 
 

Ari Pajuniemi, erityisasiantuntija 

 0295150216 
 

Minnamari Pigg, korkeakouluharjoittelija 

 0295150049 
 

Marja Reijonen, erityisasiantuntija 

 0295150032 
 

Mika Risla, hallitussihteeri 

lautamiehetoikeudenkäyntiavustajalautakunta

 0295150190 
 

Essi Suonvieri, tarkastaja 

 0295150048 
 

Teija Suvilampi, osastosihteeri 

 0295150452 
 

Sanna Tiensuu, asiantuntija 

 0295150273 
 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos