Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto vastaa osaltaan oikeusturvapolitiikan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta.

Osaston vastuulle kuuluu tuomioistuinten, oikeusaputoimen, yleisen edunvalvonnan, kuluttajariitalautakunnan, konkurssiasiamiehen sekä Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistehtävien tulosohjaustehtävät ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen (toiminnan ja organisaatioiden rakenteet, työnantaja- ja henkilöstöhallinto, tehtäväalueen toimitilat ja vuokrasopimukset sekä virastojen henkilöstökoulutus) sekä ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä sen toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Osasto tilaa toimialaansa koskevat toimialariippuvaiset ict-palvelut ORK:lta ja tekee vuosittain sektorikohtaiset palvelusopimukset ORK:n kanssa.

Lisäksi osasto vastaa toimialueensa säädösvalmistelusta. Osasto huolehtii tuomarinvalinta-, oikeudenkäyntiavustaja- ja tuomarinkoulutuslautakunnan toimintaedellytyksistä sekä osallistuu toimialaansa liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisessä oikeudenhoidossa osasto seuraa kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä ja hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ohjaa ja kouluttaa hallinnonalan virastoja sekä tukee niitä päivittäisessä oikeusapuasiakirjojen valmistelussa.

Osasto kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Tuomioistuinyksikkö
hallitusneuvos Anne Hallavainio

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Merja Muilu

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
hallitusneuvos Merja Norros

Koulutusyksikkö
koulutuspäällikkö Marika Yli-Ikkelä

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
hallitusneuvos Ahti Penttinen

Aineistopankki-hanketoimisto
hankejohtaja Marko Loisa

HAIPA-hanketoimisto
hankejohtaja Tuula Kivari

Oikeushallinto-osaston yhteystiedot

Oikeushallinto-osasto

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, osastopäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150138 

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150228 

AIPA-hanketoimisto

Ulla Honkanen, asiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150226 

Pasi Kumpula, kehittämispäällikkö 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, erityisasiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150199 

Marko Loisa, hankejohtaja 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150175 

Minna ( OM ) Mattila, erityisasiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150189 

Tarja Salonen, hankesihteeri 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150122 

Jukka-Pekka Sirviö, hankekoordinaattori 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150361 

Krista Soukola, Kehityspäällikkö 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150255 

HAIPA -hanketoimisto

Heidi Aalto, Assistentti 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150305 

Sami Aalto, erityisasiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150325 

Esa Hakkola, erityisasiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150257 

Raija Hietala, hankekoordinaattori 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150281 

Tuula Kivari, hankejohtaja 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150546 

Miika Melama, hankearkkitehti 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295665687 

Noora Paajanen, erityisasiantuntija 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150282 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö

Anna-Lena Halttunen, Kansainvälisten asioiden sihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150364 

Inkeri Helenius, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150564 

Tuuli Kainulainen, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150474 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150208 

Maija Leppä, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150301 

Taina Neira, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150070 

Tanja Niemi, ylitarkastaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150464 

Merja Norros, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150590 

Hanna Rantala, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150386 

Mimmu Rättilä, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150161 

Salla Sinervuo, korkeakouluharjoittelija 

Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki

0295150841 

Eila Virta, hallinnollinen avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150256 

Koulutusyksikkö

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150227 

Kati Kivistö, Koulutusasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150292 

Satu Ojala, Koulutuskoordinaattori 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150162 

Sari Piiroinen, Koulutuskoordinaattori 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150277 

Minna Sipola, Koulutusasiantuntija 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150419 

Aino Weissenfelt, Koulutuskoordinaattori 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Koulutuspäällikkö 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150174 

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö

Kirta Heine, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150214 

Sanna Helesuo, erikoissuunnittelija 

0295150005 

Tuire Honko, neuvotteleva virkamies 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150242 

Harri Jeskanen, suunnittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150132 

Taneli Kuparinen, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150059 

Kari Liede, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150210 

Merja Muilu, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150200 

Anni Pentti, koordinaattori 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150327 

Antti Rein, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150402 

Maaria Rubanin, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150262 

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Sari ( OM ) Aho, Pääluottamusmies 

0295150205 

Ani Antila-Virtanen, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150460 

Heidi Havinmaa, Virkamiesharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150113 

Ville Huovinen, Virkamiesharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150251 

Lauri Liusvaara, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150160 

Eija Mikkonen, viestintäasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150420 

Satu-Maaria Natunen, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150456 

Sanna Nevalainen, Projektikoordinaattori 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150017 

Kaija Nykänen, henkilöstösihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150144 

Sakari Perkiömäki, tarkastaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150472 

Toni Pihlajamäki, toimistosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150091 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Alice Utriainen, Pääluottamusmies 

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Tuomioistuinyksikkö

Raimo Ahola, Suunnittelupäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150286 

Inka Grönqvist, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150096 

Anne Hallavainio, hallitusneuvos 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150458 

Tiia Hallivuori, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150072 

Jennimari Huovinen, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150394 

Jarkko Mannerhovi, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150232 

Jyrki Määttä, projektipäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295649743 

Kirsi Nevalainen, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10 ,00130 Helsinki

0295150382 

Sami Pajukangas, suunnittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150594 

Ari Pajuniemi, erikoissuunnittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150216 

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150082 

Mika Risla, hallitussihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150190 

Paula Sorjonen, erityisasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150078 

Essi Suonvieri, korkeakouluharjoittelija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150048 

Teija Suvilampi, osastosihteeri 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150452 

Sanna Tiensuu, asiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150273 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos