Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto vastaa osaltaan oikeusturvapolitiikan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta.

Osaston vastuulle kuuluu tuomioistuinten, oikeusaputoimen, yleisen edunvalvonnan, kuluttajariitalautakunnan, konkurssiasiamiehen sekä Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistehtävien tulosohjaustehtävät ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen (toiminnan ja organisaatioiden rakenteet, työnantaja- ja henkilöstöhallinto, tehtäväalueen toimitilat ja vuokrasopimukset sekä virastojen henkilöstökoulutus) sekä ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä sen toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Osasto tilaa toimialaansa koskevat toimialariippuvaiset ict-palvelut ORK:lta ja tekee vuosittain sektorikohtaiset palvelusopimukset ORK:n kanssa.

Lisäksi osasto vastaa toimialueensa säädösvalmistelusta. Osasto huolehtii tuomarinvalinta-, oikeudenkäyntiavustaja- ja tuomarinkoulutuslautakunnan toimintaedellytyksistä sekä osallistuu toimialaansa liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisessä oikeudenhoidossa osasto seuraa kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä ja hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ohjaa ja kouluttaa hallinnonalan virastoja sekä tukee niitä päivittäisessä oikeusapuasiakirjojen valmistelussa.

Osasto kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Tuomioistuinyksikkö
hallitusneuvos Anne Hallavainio

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Merja Muilu

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö
hallitusneuvos Merja Norros

Koulutusyksikkö
koulutuspäällikkö Marika Yli-Ikkelä

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö
hallitusneuvos Lauri Liusvaara

Aineistopankki-hanketoimisto
hankejohtaja Marko Loisa

HAIPA-hanketoimisto
hankejohtaja Tuula Kivari

Osoitetiedot

Oikeusministeriö
käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Huom. käyntiosoitteet:
Aineistopankki-hanketoimisto ja HAIPA-hanketoimisto
Käyntiosoite: Ratamestarinkatu 7 A, Helsinki

Koulutusyksikkö
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 5, Helsinki

Oikeushallinto-osaston yhteystiedot

Oikeushallinto-osasto

Kari Kiesiläinen, hallitusneuvos, osastopäällikkö 

0295150138 

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija 

hallintolainkäyttö

0295150228 

AIPA-hanketoimisto

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

Ulla Honkanen, asiantuntija 

0295150226 

Pasi Kumpula, kehittämispäällikkö 

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, erityisasiantuntija 

0295150199 

Marko Loisa, hankejohtaja 

0295150175 

Tarja Salonen, hankesihteeri 

0295150122 

Aki Sartolahti, hallinnollinen avustaja 

Krista Soukola, Kehityspäällikkö 

0295150255 

HAIPA -hanketoimisto

Heidi Aalto, Assistentti 

0295150305 

Sami Aalto, erityisasiantuntija 

0295150325 

Annika Aroharju, asiantuntija 

0295150012 

Raija Hietala, hankekoordinaattori 

0295150281 

Jukka Hyyryläinen, asiantuntija 

50028 

Tuula Kivari, hankejohtaja 

0295150546 

Timo Maltio, testauspäällikkö 

0295665849 

Miika Melama, hankearkkitehti 

0295665687 

Noora Paajanen, erityisasiantuntija 

0295150282 

Juuso Peltonen, erityisasiantuntija 

0295150023 

Riikka Pirttisalo, erityisasiantuntija 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö 

0295665871 

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö

Anna-Lena Halttunen, Kansainvälisten asioiden sihteeri 

kansainväliset elatusapuasiat

0295150364 

Tuuli Kainulainen, hallitussihteeri 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, hallitusneuvos 

kansainvälinen oikeusapu rikosasioissarikoksentekijän luovuttaminentuomittujen siirto

0295150208 

Mari Mäki, osastosihteeri 

0295150086 

Tanja Niemi, erityisasiantuntija 

kansainväliset elatusapuasiatEU:n siviilioikeudellinen verkosto

0295150464 

Merja Norros, hallitusneuvos 

kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissa

0295150590 

Hanna Rantala, hallitussihteeri 

kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissalapsikaappaukset

0295150386 

Mimmu Rättilä, hallinnollinen avustaja 

0295150161 

Pauliina Virta, hallitussihteeri 

0295150046 

Koulutusyksikkö

Arja Kinnunen, Koulutusasiantuntija 

0295150227 

Kati Kivistö, Koulutusasiantuntija 

0295150292 

Satu Ojala, Koulutuskoordinaattori 

0295150162 

Sari Piiroinen, Koulutuskoordinaattori 

0295150277 

Minna Sipola, Koulutusasiantuntija 

0295150419 

Aino Weissenfelt, Koulutuskoordinaattori 

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Koulutuspäällikkö 

0295150174 

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö

Kirta Heine, hallitusneuvos 

oikeusapu

0295150214 

Sanna Helesuo, erikoissuunnittelija 

0295150005 

Tuire Honko, neuvotteleva virkamies 

oikeusapu

0295150242 

Harri Jeskanen, suunnittelija 

0295150132 

Essi Karvinen, korkeakouluharjoittelija 

0295150015 

Anu Laine, kehittämispäällikkö 

0295150274 

Kari Liede, hallitusneuvos 

0295150210 

Merja Muilu, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö 

asianajajatoikeusapu

0295150200 

Marko Niiranen, suunnittelija 

Sami Pajukangas, suunnittelija 

0295150594 

Anni Pentti, koordinaattori 

ulosotto ja maksuhäiriötoikeusapuedunvalvonta

0295150327 

Antti Rein, erityisasiantuntija 

ulosotto ja maksuhäiriöt

0295150402 

Maaria Rubanin, hallitusneuvos 

edunvalvontaoikeusapu

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitussihteeri 

edunvalvonta

0295150262 

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Sari ( OM ) Aho, Pääluottamusmies 

0295150205 

Ville Huovinen, tarkastaja 

0295150251 

Lauri Liusvaara, hallitusneuvos 

0295150160 

Eija Mikkonen, viestintäasiantuntija 

0295150420 

Sanna Nevalainen, Projektikoordinaattori 

0295150017 

Sakari Perkiömäki, tarkastaja 

0295150472 

Iida Saarenmaa, osastosihteeri 

0295643441 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Jaakko Turunen, sihteeri, akateeminen 

0295150007 

Alice Utriainen, Pääluottamusmies 

Eeva Vasara, toimistosihteeri 

0295150024 

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

0295150207 

Max Wahlroos, Virkamiesharjoittelija 

0295150065 

Tuomioistuinyksikkö

Raimo Ahola, Suunnittelupäällikkö 

budjetti

0295150286 

Inka Grönqvist, erityisasiantuntija 

0295150096 

Anne Hallavainio, hallitusneuvos 

lautamiehettuomioistuimet

0295150458 

Tiia Hallivuori, erityisasiantuntija 

0295150072 

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija 

0295150026 

Jarkko Mannerhovi, hallitussihteeri 

tuomioistuinharjoittelu

0295150232 

Jyrki Määttä, projektipäällikkö 

0295649743 

Kirsi Nevalainen, osastosihteeri 

0295150382 

Ari Pajuniemi, erikoissuunnittelija 

0295150216 

Marja Reijonen, erityisasiantuntija 

0295150032 

Mika Risla, hallitussihteeri 

lautamiehetoikeudenkäyntiavustajalautakunta

0295150190 

Essi Suonvieri, tarkastaja 

0295150048 

Teija Suvilampi, osastosihteeri 

0295150452 

Sanna Tiensuu, asiantuntija 

0295150273 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos