Oikeusministeriö hallitusohjelman toteuttajana

Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää runsaasti oikeusministeriön toimialaa koskettavia tavoitteita. Hallitusohjelman strategisilla tavoitteilla tähdätään muun muassa demokratian, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen, syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Toimivat oikeusprosessit, oikeusturvan toteutuminen ja vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä ovat keskeisiä ministeriön hallinnonalaa koskevia tavoitteita. Oikeusministeriön strategia tukee hallitusohjelman toteuttamista.

Hallitus on asettanut oikeusvaltion ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän, jonka puheenjohtajana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Turvallisen oikeusvaltion kehittäminen on oikeusministeriön hallitusohjelmahankkeiden ytimessä.

Oikeusministeriö toteuttaa muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hankkeita muun muassa ylivelkaantumisen torjumiseksi, hyvien väestösuhteiden edistämiseksi ja ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi. Hallituskauden aikana laaditaan kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Demokratiaohjelma 2025 sisältää toimenpiteitä demokratian ja osallistumisen vahvistamiseksi.

Tarkempia tietoja hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvistä hankkeista ja niiden etenemisestä löytyy Hankkeet ja säädösvalmistelu -osiosta.

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä seuraa hallitusohjelman strategista kokonaisuutta Turvallinen oikeusvaltio Suomi.

Hallitusohjelman seuranta

Muualla verkossa

Lisätietoja

Vava Lunabba, yksikönpäällikkö / erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150120  


Maija Säkäjärvi, johdon asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150124