Oikeusministeriö hallitusohjelman toteuttajana

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa on linjattu yhdeksi keskeiseksi kivijalkahankkeeksi oikeudenhoidon uudistamisohjelman toteuttaminen. Uudistamisohjelman tavoite on oikeudenhoidon laadun ja kansalaisten oikeusturvan varmistaminen kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

 

Keskeisimmät toimenpiteet tällä hallituskaudella

Käräjäoikeusverkoston jatkokehittäminen

Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

Sähköisen asioinnin kehittäminen: syyttäjien ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki AIPA ja hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä HAIPA

Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistämisselvitys

Tuomioistuinviraston perustaminen

Oikeusavun kehittäminen

Tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentaminen ja maksujen korottaminen

Uusi tuomioistuinlaki

Ulosottolaitoksen rakenneuudistushanke

Lisäksi kehitetään:

 • videokuulemisen käyttöä tuomioistuimissa
 • nopeutetun käsittelyn, syyttäjähaasteen ja ns. yhden kosketuksen toimintamallia
 • poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyötä
 • rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten sääntelyä ja menettelyitä
 • syyttäjien erikoistumisjärjestelmää

Jo toteutetut toimenpiteet

Uudistamisohjelmasta on jo toteutettu useita toimenpiteitä, muun muassa:

 • otettu käyttöön syyteneuvottelumenettely
 • yksinkertaistettu velkajärjestelyä
 • yksinkertaistettu hallintoasioiden muutoksenhakumenettelyä ja laajennettu oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalaa
 • laajennettu asiantuntija-avusteinen huoltoriitamenettely koko maahan (follo)
 • vähennetty lautamiesten lukumäärää tuomioistuinten kokoonpanoissa
 • laajennettu jatkokäsittelylupajärjestelmää

Taustaa

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma valmisteltiin vuonna 2013. Uudistamisohjelmassa ehdotettiin 57 eri toimenpidettä. Toimenpiteet liittyvät oikeuslaitoksen rakenteiden, menettelytapojen ja perittävien maksujen uudistamiseen sekä osaamisen ja henkilöstön kehittämiseen.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma 2013-2025 

Hallitusohjelman toteuttaminen

Strategisen hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella. Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa. Lisäksi hallitus toteuttaa eläkeuudistuksen, SOTE-uudistuksen, karsii kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistaa alue- ja keskushallintoa

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta

Muualla verkossa

Lisätietoja

Maija Säkäjärvi, Johdon asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150124