Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Yhdenvertaisuusvaltuutetun viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020 3. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020 4. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 5. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 6. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 7. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327
OM tasavallan presidentin esittely 8.5.2020 11.00
Valtakunnanvoudin viran täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 8.5.2020 11.00
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00
Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2020-14.5.2025
OM valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00
Valtakunnanvoudin viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00