Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2020 vp; EV 40/2020 vp)
OM tasavallan presidentin esittely poikkeusolot koronavirukset 30.4.2020 15.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2020 vp; EV 40/2020 vp)
OM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 30.4.2020 14.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 23.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00