Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2017 15.50

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 104/2017 vp; EV 131/2017 vp)

HE 104/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Assi Salminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 516001
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa etu- ja sukunimilain ja lain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja määrää lain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 sekä etu- ja sukunimilain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen